Người dùng có khá nhiều lựa chọn dịch vụ lưu trữ đám mây khác nhau, và mới nhất là Google Drive. Nhưng nếu xem qua các điều khoản dịch vụ của Google Drive so với các dịch vụ đối thủ khác như Dropbox, SkyDrive,... có thể bạn sẽ phải rợn tóc gáy.

Điều khoản cho Google Drive

"Khi bạn tải lên hoặc gửi nội dung cho dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cung cấp cho Google (và những người cộng tác với Google) một giấy phép sử dụng có hiệu lực toàn cầu để sử dụng, lưu trữ, tái sản xuất, sửa đổi hay tạo ra các công trình phát sinh (như dịch thuật, phóng tác hay các thay đổi khác để nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với dịch vụ của Google), truyền thông, xuất bản, thi hành và hiển thị công khai và phân phối các nội dung tương tự.

Điều này rõ ràng làm người dùng cảm thấy lo ngại với các dữ liệu tải lên, bởi khi bạn đã tải dữ liệu lên Google Drive, nó sẽ trở thành tài sản duy nhất của Google. Khi đó, nếu nhìn sang những dịch vụ Dropbox và SkyDrive của Microsoft, bạn sẽ thấy "dễ chịu" hơn rất nhiều.

Điều khoản cho Dropbox

Khi bạn tiến hành gửi các nội dung, bao gồm thông tin, tập tin và thư mục,... lên Dropbox, bạn sẽ sở hữu đầy đủ quyền công cụ của mình. Công ty không yêu cầu bất kì quyền sở hữu nào về dữ liệu này. Công ty cũng không kiểm soát, kiểm tra hay chứng thực các nội dung hay tài sản sở hữu trí tuệ, trừ những quyền giới hạn cần thiết để chạy dịch vụ.

Điều khoản cho SkyDrive

"Ngoại trừ các tài liệu mà chúng tôi cấp phép cho bạn, chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu nội dung mà bạn cung cấp trên dịch vụ. Nội dung của bạn vẫn sẽ là nội dung riêng của bạn. Chúng tôi cũng không kiểm soát, xác minh, hoặc chứng thực nội dung mà bạn và những người khác tiến hành đưa chúng lên dịch vụ.

Những khác biệt về dịch vụ được đăng trên TheVerge, từ đó khuyến cáo người dùng nền tránh xa Google Drive nếu dựa trên các điều khoản dịch vụ. Thế nhưng, một thông tin khiến người dùng có thể "yên tâm" hơn phần nào khi cũng trong điều khoản dịch vụ Google Drive, Google cho biết một số dịch vụ cho phép người dùng có thể tiến hành gửi nội dung, cho phép giữ lại quyền sở hữu bất kì quyền sở hữu trí tuệ mà người dùng đưa ra trong những nội dung này. Về cơ bản, những gì thuộc về bạn thì nó sẽ ở lại với bạn mà thôi.
Bình luận

  • TTCN (0)