Cơ quan giám sát cạnh tranh của Ủy ban châu Âu vừa cho biết Microsoft cần tuân thủ luật chống độc quyền liên quan đến Windows và trình duyệt.

Nhà chức trách châu Âu đưa ra thông báo trên sau khi có thông tin từ phía Mozilla khi cho biết Windows RT, phiên bản hệ điều hành dành cho ARM, ra mắt sắp tới của Microsoft sẽ không cho phép cài đặt trình duyệt nào khác ngoài Internet Explorer. Cụ thể, trong khi IE có thể làm việc với giao diện Win32 sâu hơn thì Firefox và các trình duyệt khác của bên thứ 3 lại bị hạn chế quyền truy cập vào giao diện WinRT. Google cũng chia sẻ mối quan tâm của mình về chính sách giới hạn trình duyệt trên Windows RT của Mozilla.

Phát ngôn viên Antoine Colombani của Ủy ban cạnh tranh châu Âu cho biết đã nhận được những cáo buộc này và yêu cầu Microsoft đảm bảo cam kết của mình theo quyết định mà Ủy ban đưa ra về các trình duyệt hồi năm 2009. Quyết định này áp dụng cho hệ điều hành Windows của Microsoft dành cho máy tính.

Quyết định 2009 đề cấp đến việc giải quyết giữa EC và Microsoft về tính độc quyền trình duyệt trong Windows, yêu cầu Microsoft phải cung cấp sự lựa chọn trình duyệt khi cài đặt Windows ngoài Internet Explorer. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là EC chỉ đưa ra định nghĩa "máy tính", một thuật ngữ rất lỏng lẻo trong nhành công nghiệp công nghệ hiện nay.

Tại Mỹ, một số chuyên gia pháp lí nói rằng Mozilla sẽ khó nhận được thành công khi mà có sự khác biệt giữa Windows RT và phiên bản Windows truyền thống. Đặc biệt, Windows RT được thiết kế hướng đến máy tính bảng nhiều hơn, mặc dù thực tế rằng Office 15 chỉ được phát triển cho các máy tính cá nhân. Các trường hợp chống lại Microsoft trong cạnh tranh độc quyền xảy ra từ những năm 1990 cho các hệ thống hệ điều hành dành cho nền tảng x86.

Việc đưa ra một kết luận không rõ ràng về định nghĩa máy tính của EC có thể khiến Microsoft thoát khỏi tội trạng vi phạm độc quyền thương mại. Mặc dù vậy, tiểu ban chống độc quyền của Thượng viện Mỹ cũng đang bắt tay vào chính sách cài đặt trình duyệt trong Windows RT của Microsoft.

Với Windows 8 và Windows RT, Microsoft đang giới thiệu một giao diện người dùng mới được gọi là Metro vốn cũng được xuất hiện trong các thiết bị Windows Phone 7 và 7.5. Ứng dụng Metro vào giao diện lập trình ứng dụng (API) WinRT. Tuy nhiên, riêng Windows 8 chạy trên các hệ thống x86 vẫn có thể áp dụng giao diện Win32 cổ điển, đảm bảo rằng hàng loạt các phần mềm Windows ngày nay có thể chạy trên Windows 8.

Trong chế độ giao diện cổ điển, không có gì thay đổi dành cho Firefox, Chrome, Opera, Safari hoặc các trình duyệt khác. Trong khi ở chế độ Metro, Microsoft đã thực hiện một số ngoại lệ cho các đối thủ trình duyệt trên Windows 8. Ban đầu khi sử dụng trình duyệt giao diện Metro, chỉ IE mới có quyền truy cập đến các API Win32, trong khi ở những trình duyệt khác là điều không thể xảy ra.

Theo Thế giới @
Bình luận

  • TTCN (0)