Microsoft công bố những dịch vụ mới và cập nhật cho Windows Azure. Những dịch vụ mới của Windows Azure sẽ góp phần đơn giản hóa việc xây dựng các ứng dụng đám mây và hệ thống máy chủ tại cơ sở.

Trong phiên bản này Microsoft cũng bổ sung hỗ trợ những nền tảng hệ điều hành mới, phát hành thư viện ngôn ngữ mới cho .NET, Java, PHP, Node.js… Điều này sẽ giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc xây dựng các ứng dụng, nhờ được phát triển hoặc sử dụng những ngôn ngữ, công cụ và khuôn khổ quen thuộc, phổ biến. Hơn thế, di chuyển các ứng dụng sẵn có lên đám mây cũng nhanh chóng và ít rắc rối hơn nhờ máy ảo.

Các cập nhật chủ yếu bao gồm:

  • Hạ tầng như một dịch vụ (IaaS): Bao gồm máy ảo Windows Azure Virtual Machines dành cho các ứng dụng dựa trên Windows và Linux.
  • Khả năng cộng tác mở: Microsoft giúp các nhà phát triển dễ dàng sáng tạo và triển khai các ứng dụng trên Windows Azure với ngôn ngữ và nền tảng mà họ muốn thông qua thư viện Java và Python.
  • Nâng cao năng suất cho đội ngũ phát triển: Windows Azure Web Sites giúp các nhà phát triển nhanh chóng và dễ dàng sáng tạo cũng như triển khai các website trên ngôn ngữ và nền tảng mong muốn.
  • Cải thiện các dịch vụ ứng dụng: Microsoft cũng đưa ra một vài cập nhật cho các dịch vụ ứng dụng của Window Azure, bao gồm các bản cập nhật cho Windows Azure Active Directory, Mạng Content Delivery Network (CDN), hỗ trợ cho HPC, phân phối bộ nhớ đệm cache, cập nhật Service Bus, và hỗ trợ dành cho Media Services.
  • Cổng điện tử, bản Xem trước: Windows Azure giờ đây bao gồm một cổng điện tử, quản lí thông tin duy nhất, toàn diện và được tích hợp nhằm giúp đỡ khách hàng với cách nhiệm vụ chủ chốt và thông tin tích hợp.

Theo Thế giới @
Bình luận

  • TTCN (0)