Trang thông báo sắp đóng cửa MobileMe

Hôm nay, 30/6 (theo giờ địa phương), Apple sẽ chính thức đóng cửa một số dịch vụ trong MobileMe, bao gồm lưu trữ, thư viện ảnh và iDisk, để thay thế bằng dịch vụ iCloud.

Các dịch vụ của MobileMe mà người dùng vẫn có thể sử dụng trên iCloud bao gồm lịch, email và danh bạ.

Nếu đã sử dụng MobileMe để lưu trữ dữ liệu, Apple khuyến cáo người dùng nên đăng nhập vào MobileMe và thực hiện sao lưu dữ liệu bởi sau khi chuyển sang iCloud thì các dữ liệu trên MobileMe sẽ không còn truy cập được nữa.

Để hỗ trợ quá trình sao lưu cho người dùng, Apple đã thêm tùy chọn trên giao diện tải về với mục đích giúp người dùng thực hiện công việc sao lưu nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Việc nâng cấp lên iCloud có thể được thực hiện bằng cách thông qua trang web iCloud hoặc thông qua hệ thống MobileMe có trong OS X.

Theo CNET
Bình luận

  • TTCN (0)