Sau một thời gian thử nghiệm OpenID, Yahoo! đã chính thức cung cấp dịch vụ này cho 248 triệu người dùng của họ trên toàn thế giới. Với dịch vụ này, người dùng của Yahoo! có thể đăng nhập dễ dàng vào bất kì website nào hỗ trợ OpenID mà không cần đăng kí và không phải trải qua các thao tác điền thông tin rắc rối, cũng như không cần phải nhớ tên đăng nhập và mật khẩu.

Để sử dụng, khách hàng của Yahoo! chỉ việc vào http://openid.yahoo.com/ và khai báo các tùy chọn. Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một địa chỉ web có dạng https://me.yahoo.com/a/4j5bY... dài dòng dùng để đăng nhập vào các website khác thay cho username/password. Bạn có thể thay đổi địa chỉ này thành một địa chỉ dễ nhớ khác, thí dụ https://me.yahoo.com/hainam tuy nhiên cần lưu ý là bạn không thể sửa lại địa chỉ này về sau.

Ảnh
Ảnh: openid.yahoo.com.

Hiện nay Yahoo! chỉ là nơi cung cấp dịch vụ OpenID chứ không phải nơi hỗ trợ dịch vụ này. Nghĩa là bạn không thể dùng địa chỉ OpenID này để đăng nhập vào chính Yahoo!, mặc dù có thể Yahoo! sẽ hỗ trợ điều này trong tương lại. Bạn có thể tham khảo danh sách các website hỗ trợ dịch vụ OpenID tại https://www.myopenid.com/directory.

Hải Nam (Nhận tin từ Wired)
Bình luận

  • TTCN (1)
daicagiangho

kich hoat tai khoan [email protected]

em muon tai khoan daicagiangho duoc kich hoat