Nếu vụ Microsoft thâu tóm biểu tượng Internet Yahoo thành công, đây sẽ là vụ thâu tóm lớn nhất trong lịch sử mua bán trong ngành công nghệ cao Mỹ.

Dưới đây là danh sách các vụ sáp nhập và thâu tóm công nghệ, truyền thông/giải trí lớn nhất nước Mỹ kể từ năm 1996 theo xếp hạng của công ty chuyên theo dõi các vụ thâu tóm, sáp nhập Mỹ Dealogic PLC.

1. America online mua Time Warner, giao dịch đóng vào ngày 11/1/2002, giá trị cuối cùng là 112,11 tỷ USD.

2. AT&T mua Tele-Communications, ngày 9/3/1999, 52 tỷ USD.

3. Viacom mua CBS, 4/5/2000, 45,21 tỷ USD.

4. Microsoft đề nghị mua Yahoo, tuyên bố ngày 1/2/2008, giá trị ban đầu là 44,6 tỷ USD.

5. Bain Capital Partners LLC, Thomas H. Lee Partners LP mua Clear Channel Communications Inc., được tuyên bố ngày 16/11/2006, hiện tại đang treo, giá trị lúc tuyên bố là 25,65 tỷ USD.

6. Lucent Technologies mua Ascend Communications, 24/6/1999, 23,87 tỷ USD.

7. Clear Channel Communications mua AMFM, 30/8/2000, 21,59 tỷ USD.

8. Walt Disney mua Capital Cities/ABC Inc., 9/2/1996, 20,02 tỷ USD.

9. Hewlett-Packard mua Compaq Computer, 3/5/2002, 18,69 tỷ USD.

10. JDS Uniphase mua E-TEK Dynamics, 30/6/2000, 17,93 tỷ USD.

(Theo ITCNews/AP)Bình luận

  • TTCN (0)