Tập đoàn FPT vừa thông báo tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 với kết quả không mấy khả quan, trong đó nhiều lĩnh vực kinh doanh chủ lực có mức giảm mạnh.

Cụ thể, doanh thu 6 tháng đầu năm của FPT đạt 11.465 tỉ đồng, giảm 725 tỉ đồng so với cùng kì 2011, tương ứng với lợi nhuận trước thuế 1.205 tỉ đồng, xấp xỉ cùng kì năm trước.

Trước đó, trong 3 kịch bản kinh doanh cho năm 2012, Hội đồng quản trị FPT đã thông qua kế hoạch tăng trưởng ở mức thấp với doanh thu 31.300 tỉ đồng, tăng trưởng 21% và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỉ đồng, tăng trưởng 22%.

Với kết quả kinh doanh vừa công bố, trong nửa đầu năm 2012, FPT mới chỉ hoàn thành 36,6% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận năm.

Lĩnh vực chủ lực giảm mạnh

Lí do được FPT đưa ra cho kết quả kinh doanh không mấy khả quan là tình hình sức cầu của thị trường suy giảm trong 6 tháng đầu năm do kinh tế khó khăn, đã ảnh hưởng đến một số ngành nghề của công ty.

Cụ thể, hai mảng đóng góp tỉ trọng doanh thu lớn nhất tại FPT là phân phối và tích hợp hệ thống đều chứng kiến mức doanh thu và lợi nhuận giảm đáng kể so với cùng kì năm 2011.

Lĩnh vực được dự kiến đóng góp tới gần 60% doanh thu toàn FPT là Phân phối và sản xuất các sản phẩm công nghệ có mức doanh thu 6.366 tỉ đồng, bằng 78% cùng kì 2011, và đạt 36% kế hoạch năm 2012. Mức lợi nhuận tương ứng đạt 269 tỉ đồng, giảm 3% so với cùng kì.

Ở lĩnh vực Tích hợp hệ thống, theo FPT, do nhu cầu mua sắm hệ thống CNTT bị hạn chế trong bối cảnh kinh tế khó khăn nên chỉ đạt 1.013 tỉ đồng doanh thu, bằng 63% cùng kì 2011, và đạt 25% kế hoạch năm 2012. Mức lợi nhuận tương ứng đạt 99 tỉ đồng, đạt dưới 50% cùng kì 2011 và đạt 21% kế hoạch năm.

Viễn thông, phần mềm duy trì tăng trưởng

Theo FPT, các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty có tỉ trọng đóng góp doanh thu thấp hơn như viễn thông, phần mềm vẫn duy trì được mức tăng trưởng.

Cụ thể, ở mảng Dịch vụ viễn thông, doanh thu đạt 1.333 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 362 tỉ đồng và tăng trưởng 32% so với cùng kì năm 2011.

Mảng Kinh doanh online đạt doanh thu 900 tỉ đồng, tăng trưởng 122% so với năm 2011, tương ứng với lợi nhuận đạt 118 tỉ đồng.

Lĩnh vực phát triển phần mềm đạt 914 tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng 15% so với cùng kì năm 2011. Đặc biệt, khối xuất khẩu phần mềm có sự tăng trưởng doanh thu ấn tượng trên 30%.

Trong 6 tháng, mảng Dịch vụ công nghệ thông tin cũng tăng trưởng 30% cả về doanh thu và lợi nhuận.

Nhìn chung với kết quả kinh doanh nửa đầu năm không mấy khả quan trên đây, có thể thấy FPT sẽ phải rất khó khăn để hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm nay. Năm ngoái, FPT cũng không hoàn thành được cả mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.

Theo ICTPress
Bình luận

  • TTCN (0)