Số liệu dự báo thương mại điện tử khu vực châu Á Thái bình dương tính theo đơn vị tỉ USD ( BtoC: Business to Custormer). Ảnh: eMarketer, 01/2008.

Đó là con số dự đoán của eMarketer, một tổ chức nghiên cứu thị trường chuyên nghiên cứu về thương mại điện tử và tiếp thị trực tuyến, cho biết trên cơ sở các số liệu có được từ các website thương mại lớn trong số 2 800 website thương mại mà tổ chức này tiến hành nghiên cứu.

Theo thống kê, trong năm 2007 thương mại điện tử khu vực châu Á Thái Bình Dương đã đạt con số giao dịch trực tuyến lên đến 73,3 tỉ USD trong đó Nhật Bản chiếm 60% với 43,7 tỉ USD tiếp đó là Australia với 13,6 tỉ USD và Hàn Quốc với 10,9 tỉ USD.

Riêng hai nước Trung Quốc và Ấn Độ, mặc dù con số giao dịch trực tuyến hiện tại chưa cao so với các quốc gia trong khu vực nhưng tốc độ tăng trưởng hàng năm (từ năm 2006 đến 2011) của hai quốc gia đông dân nhất thế giới này được dự đoán sẽ rất hứa hẹn với 58,5% tại Trung Quốc và 48,8% tại Ấn Độ.

Quang Minh (theo JournalDuNet)Bình luận

  • TTCN (0)