Sự bùng nổ nhanh chóng của việc sử dụng điện thông minh (smartphone) vừa có thể là may mắn và tai họa cho các nhà mạng.

Một mặt điều này thúc đẩy các dịch vụ dữ liệu và nhiều hợp đồng giá trị hơn, thì mặt khác điều này tác động tới hiệu suất của các nhà mạng - trong một số trường hợp có thể làm nhà mạng sụp đổ.

Hiệu suất mạng giảm là do việc tăng đáng kể lưu lượng báo hiệu mạng do điện thoại thông minh, nhưng không giống như dữ liệu di động, lưu lượng báo hiệu mạng tăng lại không mang lại lợi nhuận cho nhà mạng. Các tiến bộ trong công nghệ mạng đã trợ giúp tăng hiệu suất mạng, nhưng các công nghệ này chỉ giải quyết được đôi phần của vấn đề.

Nick Dillon, nhà phân tích thiết bị và các nền tảng của Ovum, công ty tư vấn về tác động của công nghệ và thay đổi thị trường trong lĩnh vực viễn thông, phần mềm và các dịch vụ CNTT cho biết báo cáo Tác động của điện thoại thông minh các lên mạng di động (The Impact of Smartphones on Mobile Networks) của Ovum nghiên cứu vấn đề báo hiệu của điện thoại thông minh, và các lí do tại sao vấn đề này sẽ chỉ được giải quyết thông qua sự công tác lớn hơn trong toàn bộ hệ sinh thái di động.

Sử dụng điện thoại thông minh bùng nổ làm đau đầu tất cả các bên

Việc sử dụng điện thoại thông minh được dự báo sẽ tăng đáng kể trong 5 năm tới, với việc cung cấp điện thoại thông minh dự kiến tăng 300% vào năm 2017, có nghĩa là vấn đề báo hiệu của điện thoại thông minh sẽ tăng.

Do đó, có nhiều việc cần phải làm để ngăn chặn việc quá tải của mạng đang diễn ra trong vài năm qua. Đây là một vấn đề sẽ tác động đến bất cứ ai trong ngành di động. Trong khi các nhà mạng cho tới nay đang phải chịu sức ép của vấn đề này, hiệu suất mạng tiếp tục thấp sẽ tác động bất lợi đối với việc trải nghiệm điện thoại thông minh, các nền tảng phần mềm, các dịch vụ dữ liệu và các ứng dụng của người sử dụng.

Các tiến bộ công nghệ giải quyết được một mặt vấn đề

Các giải pháp đã được triển khai để giải quyết lưu lượng báo hiệu cho tới nay tập trung vào các cải tiến công nghệ mạng, mà (nằm ngoài chi phí) là khá dễ dàng cho nhà mạng triển khai. Tuy nhiên, những giải pháp này chỉ được giải quyết một nửa vấn đề. Các giải pháp về đầu cuối khó khăn hơn nhiều đối với nhà mạng để giới thiệu khi họ cần sự hợp tác giữa các bên nhưng người ở ngoài sự tác động trực tiếp của nhà mạng, đó là các nhà cung cấp nền tảng phần mềm và các nhà phát triển ứng dụng. Đây là vấn để cốt lõi; các bên khác nhau cần hợp tác với nhau vì họ đã có quá ít động cơ để làm việc, hoặc với mối quan hệ hiện có để thúc đẩy hợp tác.

Cần có sự cam kết nhà phát triển, nhà sản xuất máy cầm tay và nhà cung cấp nền tảng

Ngay như nguyên nhân của vấn đề báo hiệu liên quan tới toàn bộ hệ sinh thái điện thoại thông minh, giải pháp cho vấn đề này cần được đồng bộ. Giải pháp sẽ cần sự kết hợp của các thành phần, gồm sự cải tiến công nghệ mạng, hiệu quả nền tảng phần mềm và truyền thông cho nhà phát triển. Một vấn đề quan trọng là việc thiếu sự nhận thức, vì ngoài nhà mạng và các cộng động cung cấp mạng không xem báo hiệu là một vấn đề tác động tới họ. Các nhà mạng do đó cần truyền thông cho các nhà phát triển và những chủ sở hữu nền tảng về sự tác động của báo hiệu tới trải nghiệm của người sử dụng về các ứng dụng và dịch vụ của họ, và làm họ nhận thức điều này nằm trong lợi ích của họ để mạng trở nên thân thiện hơn. Việc truyền thông này có thể được thực hiện thông qua các sáng kiến ngành như các ứng dụng thông minh hơn của GSMA, hay lí tưởng hơn là thông qua các nhà cung cấp nền tảng. Xem xét một số nền tảng cụ thể, Android là ưu tiên cao nhất của nhà mạng vì nó không chỉ là nền tảng điện thoại thân thiện mạng mà còn đang là nền tảng lớn nhất và phát triển nhanh nhất.

Các nhà mạng cần tạo áp lực hơn đối với Google để tăng hiệu suất của Android, hoặc làm việc trực tiếp với các nhà máy sản xuất thiết bị Android để khuyến khích họ cải thiện các máy đầu cuối.

Theo ICTPress
Bình luận

  • TTCN (0)