Thuê bao không đăng kí thông tin sẽ bị chấm dứt hoạt động. Ảnh: minh họa.

Bộ TT&TT vừa cho biết đã gởi công văn số 2128/BTTTT-CVT gửi các Sở TTTT, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động và các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu triển khai thực hiện quy định về quản lí thuê bao di động trả trước.

Theo đó, đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động cần rà soát công tác quản lí thuê bao trả trước của doanh nghiệp quy định tại Thông tư 04 và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lí nhà nước có liên quan, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc thực hiện nghiêm các quy định về chuyển tiếp theo quy định tại Điều 21 Thông tư 04 như sau: “Sau 3 tháng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động tổ chức điểm đăng kí thông tin thuê bao theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 14; Thuê bao di động trả trước không đăng kí thông tin thuê bao theo quy định hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động”.

Theo nội dung công văn, thời gian qua Thông tư 04/2012/TT-BTTTT quy định về quản lí thuê bao di động trả trước đã bước đầu phát huy tác dụng tích cực đối với hoạt động quản lí thuê bao di động trả trước. Công văn này được triển khai nhằm nâng cao và tăng cường hơn nữa công tác quản lí thuê bao di động trả trước, đặc biệt đối với hoạt động phân phối SIM thuê bao, đăng kí, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước theo đúng quy định tại Thông tư 04.

Theo Người Lao Động
Bình luận

  • TTCN (0)