Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng chứng kiến lễ kí hợp tác Ảnh: NN.

Chiều nay 31/8/2012, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ Y tế và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã kí kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về lĩnh vực CNTT - Truyền thông giai đoạn 2012 - 2015.

Mục tiêu của Thỏa thuận hợp tác toàn diện này là ứng dụng CNTT&TT trong lĩnh vực y tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo thỏa thuận hợp tác này, Bộ Y tế và VNPT sẽ hợp tác trên 5 nội dung chính: Ứng dụng CNTT - Viễn thông trong hoạt động quản lí toàn ngành Y tế phục vụ nhân dân; Ứng dụng CNTT - Viễn thông trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Y tế, trước hết là công tác khám chữa bệnh và y tế dự phòng; Ứng dụng CNTT trong các hoạt động của các cơ sở y tế và hỗ trợ nhân viên y tế; Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch kiến trúc tổng thể các hệ thống CNTT, và thông tin y tế và Đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT cho ngành Y tế.

Để triển khai nội dung hợp tác trên, Bộ Y tế và VNPT tiếp tục: Triển khai và xây dựng các văn bản nhà nước ưu đãi các cơ sở y tế, và cán bộ, công nhân viên làm việc trong ngành Y tế; Cung cấp hạ tầng mạng cho các dự án, khi xây dựng dịch vụ tư vấn y tế từ xa, xây dựng dự án điện tử quản lí khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng mạng, đường truyền để thực hiện thủ tục hành chính cho công tác hành chính công trực tuyến; Phát triển mô hình tư vấn, đặt lịch hẹn khám chữa bệnh từ xa qua đầu số 108x; Cung cấp dịch vụ truyền hình công trực tuyến; Triển khai thí điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Hỗ trợ đào tạo cán bộ CNTT cho cán bộ ngành Y tế…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng ban chỉ đạo CNTT ngành Y tế cho biết do đặc thù của ngành Y tế cần có sự đầu tư đáng kể cho CNTT. Năm 2009, Bộ Y tế bên đã thỏa thuận hợp tác cung cấp và sử dụng Viễn thông - CNTT trong lĩnh vực đã thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, hỗ trợ tích cực công tác y tế ở một số địa phương, đơn vị trong cả nước và thông tin liên lạc của một bộ phận cán bộ Bộ Y tế. Thỏa thuận hợp tác toàn diện được kí kết hôm nay nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong việc ứng dụng CNTT và Truyền thông góp phần nâng cao chất lượng, số lượng hiệu quả dịch vụ y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện, hưởng thụ các dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Phạm Long Trận mong muốn cùng chia sẻ những khó khăn và đồng hành cùng ngành Y tế trong việc đưa các ứng dụng CNTT - Viễn thông nhằm góp phần bảo vệ, nâng cao chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Với thế mạnh về cơ sở hạ tầng, mạng cáp quang đến tận nhà, hai mạng di động, băng rộng, cố định, là doanh nghiệp CNTT hàng đầu, VNPT cam kết cùng với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế thực hiện thành công thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Bộ Y tế và VNPT, Chủ tịch Hội đồng đồng thành viên VNPT Phạm Long Trận khẳng định.

Để khẳng định vai trò của CNTT đối với ngành Y tế, Bộ Y tế cho biết, ngày hôm nay 31/8/2012, Thủ tướng Chính phủ đã kí Nghị định số 63/2012/NĐCP quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu chức của Bộ Y tế, trong đó có Cục quản lí CNTT Y tế nhằm góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT để nâng cao, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo ICTPressBình luận

  • TTCN (0)