Tổ chức lao động Watch của Trung Quốc đã đưa ra một báo cáo chi tiết về một cuộc điều tra lao động ở nước này. Trong số 8 nhà máy bị điều tra có 6 nhà máy thuộc quyền điều hành trực tiếp của Samsung.

Báo cáo cáo buộc Samsung đã lạm dụng sức lao động của nhân viên tại các nhà máy: nhân viên "buộc" phải làm thêm 100 giờ mỗi tháng mà không được thêm lương và không được đảm bảo các điều kiện an toàn.

Tám nhà máy này có thể bị cáo buộc thêm nhiều vi phạm như: nhân viên phải đứng làm việc trong suốt 11 đến 12 giờ, sử dụng lao động vị thành niên, phân biệt đối xử về giới, lạm dụng cả lao động là học sinh, thiếu an toàn lao động, lạm dụng sức lao động...

Các nhà điều tra cũng đã có yêu cầu Samsung ngay lập tức có những chấn chỉnh sự việc vi phạm trên. Trong năm 2011 lợi nhuận của Samsung hơn 11 tỉ USD, với lợi nhuận khổng lồ, công ty thừa khả năng cải thiện mạng lưới lao động ở các nhà máy. Tuy nhiên Samsung vẫn chưa có động thái nào để tiến hành các cuộc cải tổ.

Cuộc điều tra của Watch diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8/2012 và các nhà máy này nằm ở Thiên Tân, Uy Hải, Huệ Châu, Tô Châu và Thẩm Quyến. Các nhà máy sản xuất các mặt hàng như điện thoại thông minh, màn hình điện thoại và các bộ phận điện tử khác. Báo cáo trên dựa vào các cuộc phỏng vấn trực tiếp từ nhân viên của nhà máy, các lao động đã nghỉ việc hoặc những thông tin có căn cứ khác.

Tám nhà máy trên hiện đang có hơn 24.000 công nhân, với mức lương từ 205 USD đến 250 USD một tháng tùy vào vị trí của từng nhân viên.

Theo CNETBình luận

  • TTCN (0)