Nhiều người dùng đang hiện không thể truy cập vào một số dịch vụ của Google. Hầu hết mọi người không thể truy cập vào Gmail hay Gtalk, dịch vụ Hangout của Google+ đang gặp sự cố...

Sự cố của Gmail còn có thể làm treo trình duyệt Chrome khi cố gắng truy cập vào trang này, hoặc khi sử dụng dịch vụ Sync. Dù vậy, người dùng vẫn có thể truy cập bình thường vào email thông qua giao thức IMAP.

Lần cuối Google gặp sự cố là vào tháng tư, và được nhanh chóng khắc phục. Hiện tại Google chưa có thông báo gì về sự cố này.

Cập nhật 0h30: Google xác nhận về sự cố.

Cập nhật 1h10: Google thông báo đã khắc phục xong.
Bình luận

  • TTCN (0)