Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng chỉ đạo năm 2013, Cục Viễn thông tập trung hoàn thiện các chính sách về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, tăng cường quản lí dịch vụ di động và đầu số tin nhắn.

Ngày 20/12/2012, Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013.Năm 2012 là năm đầu tiên Cục Viễn thông chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ TT&TT một cách toàn diện cả về xây dựng chính sách quản lí, cấp phép, giám sát việc thực thi chính sách, quản lí chất lượng… lĩnh vực viễn thông.

Năm 2012 Cục Viễn thông đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã đề ra. Theo đó, Cục đã xây dựng để Bộ trình Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí các công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; thi tuyển đấu giá kho số, tên miền, địa chỉ Internet; đã trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lí Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Ngoài ra, Cục đang tiếp tục xây dựng 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập và hoạt động của mạng dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước, về đầu tư, đấu thầu mua sắm trang thiết bị viễn thông và về Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng. Các dự thảo này dự kiến sẽ được trình Bộ TT&TT trong Q1/2013.

Trong năm 2012, Cục cũng đã trình Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành 7 Thông tư quy định về quản lí thuê bao di động trả trước; quy định phân loại dịch vụ viễn thông; quy định danh mục dịch vụ viễn thông mà một tổ chức, cá nhân không được sở hữu chéo…; đồng thời đẩy mạnh công tác thực thi quản lí viễn thông, công tác cấp phép và quản lí thị trường viễn thông, quản lí hạ tầng và tài nguyên viễn thông, quản lí giá cước, khuyến mãi, chất lượng dịch vụ viễn thông…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho rằng, năm 2012 Cục Viễn thông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ chế chính sách, công tác thực thi pháp luật. Năm nay cũng là năm đầu tiên thực thi việc giám sát các doanh nghiệp được cấp phép. Cục đã tham mưu cho Bộ ra quyết định thu hồi giấy phép của một số doanh nghiệp đã được cấp phép nhưng không có khả năng cung cấp dịch vụ. Việc quản lí giá cước, quản lí chất lượng cũng làm có hiệu quả hơn…

Thứ trưởng Lê Nam Thắng chỉ đạo, năm 2013 Cục Viễn thông cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hành lang pháp lí bảo đảm thúc đẩy thị trường viễn thông Việt Nam phát triển bền vững.

Đặc biệt là phải tập trung xây dựng 2 văn bản thay thế các Quyết định về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong 6 tháng đầu năm 2013. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng phải làm khẩn trương nếu không chương trình viễn thông công ích sẽ tiếp tục bị dừng lại.

Song song với việc ban hành các chính sách, Cục Viễn thông cần tổ chức thực hiện và đưa vào cuộc sống các văn bản đã được ban hành. Cụ thể, việc quản lí thuê bao trả trước mặc dù đã có chính sách nhưng vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống. Các chính sách quản lí giá cước, khuyến mãi dịch vụ di động, quản lí sim đã phát hành trên thị trường, tập trung quản lí các đầu số dịch vụ tin nhắn đã cấp cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số (CP), việc thực thi nhiệm vụ hợp chuẩn các thiết bị thu truyền hình số cũng cần được chú trọng.

Theo ICTnews
Bình luận

  • TTCN (0)