“Đơn vị chuyên trách về CNTT tại nhiều Bộ, ngành chưa phát huy được chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là quản lí ứng dụng CNTT của Ngành” là 1 trong 2 hai hạn chế trong hệ thống chuyên trách về CNTT trong cơ quan nhà nước (CQNN).

Kết luận trên được Thường trực của Hội đồng giám đốc CNTT CQNN là Cục Ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổng kết về hiện trạng triển khai các nội dung Nghị định 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN sau 5 năm thực hiện cho biết tại phiên họp Hội đồng lần thứ 3 mới đây.

Cũng theo tổng kết này, cho tới nay, hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã thành lập đơn vị chuyên trách về CNTT (đối với các tỉnh, thành phố đơn vị chuyên trách về CNTT là Sở TT&TT, Phòng Văn hóa Thông tin). Trong số các Bộ ngành, mới chỉ có 8 Bộ, cơ quan Bộ tổ chức đơn vị chuyên trách về CNTT theo mô hình cấp Cục.

Hội đồng giám đốc CNTT cho biết bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số những khó khăn, tồn tại chính là ở một số Bộ, Ngành việc ứng dụng CNTT vẫn chưa được quan tâm, nhiều đơn vị coi việc ứng dụng CNTT chỉ là một nội dung thuộc sự nghiệp khoa học công nghệ, từ đó không có sự đầu tư thích đáng cho ứng dụng CNTT; giá trị pháp lí của văn bản điện tử chưa thực sự được thừa nhận;...

Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đỗ Chí Dũng cho biết các cơ quan chuyên trách CNTT bước đầu đã xác lập được vị thế, tuy nhiên, còn chông chênh. Một số Bộ coi trọng ứng dụng CNTT đã thành lập được đơn vị cấp Cục để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Bộ mình, trong khi đó một số Bộ cơ quan này mới chỉ là đơn vị sự nghiệp.

Với vai trò và vị thế như hiện nay, ông Dũng cho biết có nhiều dự án CNTT trong Bộ do các đơn vị triển khai nhưng cơ quan chuyên trách CNTT chưa được gửi hồ sơ tới.

Đồng ý kiến, ông Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Cục CNTT, Bộ Y tế cho biết trong Bộ Y tế rất có nhiều dự án có CNTT nhiều tiền dù tên dự án không liên quan đến CNTT, nhưng bên trong có rất nhiều nội dung liên quan đến CNTT nhưng cơ quan chuyên trách cũng không được biết.

Trao đổi về vấn đề cơ sở dữ liệu thông tin và hệ thống thông tin trong thời gian qua không được đồng bộ từ trung ương tới địa phương, Phó Cục trưởng Cục ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT Phạm Văn Hải tại Hội nghị Triển khai công tác 2013 của Bộ TT&TT cũng cho biết nguyên nhân một phần là nhiều hệ thống không phải do cơ quan chuyên trách CNTT xây dựng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết tại phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT lần thứ 3, Bộ trưởng Bộ Y tế đã rất quan trọng việc ứng dụng CNTT trong Bộ Y tế nên trong thời gian qua Cục CNTT, Bộ Y tế đã được thành lập.

Trong phạm vi của Bộ TT&TT, ngày 8/9/2011 Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã kí công văn số 2723/BTTTT-ƯDCNTT về việc kiện toàn bộ máy các đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi các Bộ, Ngành.

Đóng góp ý kiến nâng tầm cơ quan chuyên trách CNTT ở Bộ, Ngành nhiều giám đốc cơ quan chuyên trách CNTT (CIO) CQNN cho biết Hội đồng giám đốc CNTT CQNN phải có tác động với Bộ Nội vụ về tăng cường vai trò của cơ quan chuyên trách ứng dụng CNTT.

Theo ICTPressBình luận

  • TTCN (0)