CNTT Việt Nam chưa phát huy hết tiềm năng vốn có.

Đó là nhận xét của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thực trạng nền CNTT Việt Nam tại Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về Phát triển hạ tầng thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hôm nay, 15/1, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng Việt Nam trong thời gian qua đã có những bước tăng trưởng mạnh về CNTT, được các nước trên thế giới đánh giá cao. Tuy nhiên, thực tế ngành công nghệ cao trong nước vẫn chưa phát triển đúng như tiềm năng vốn có của mình.

Phó Thủ tướng cho rằng lãnh đạo các cấp cần phải nhận thức tầm quan trọng, vai trò của CNTT. “Phải coi CNTT là động lực quan trọng nhất để phát triển bền vững đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và phải có hành động cụ thể để nâng cao hiệu quả của toàn ngành”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. “Việt Nam cần phải đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực của CNTT. Việt Nam đã hội nhập rất sâu vào nền kinh tế thế giới, vì thế nguồn nhân lực cũng phải đạt tiêu chuẩn quốc tế thông qua các chương trình đào tạo theo chuẩn kĩ năng nhân lực theo chuẩn quốc tế”.

Theo Phó Thủ tướng, để triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về Phát triển hạ tầng thông tin, Việt Nam cần xây dựng nền CNTT vững mạnh đáp ứng nhu cầu của cả nước. Đặc biệt, cần xây dựng doanh nghiệp chủ lực ngang tầm thế giới và trong thời gian tới cần xây dựng khu công nghiệp CNTT tập trung, khu công viên phần mềm để thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, trong đó có các quốc gia hàng đầu về CNTT như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh đầu tư ứng dụng CNTT, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử tại các địa phương. “Hiện tại hiệu quả ứng dụng vẫn còn thấp, vẫn còn làm theo phong trào, chưa đánh giá được CNTT đã giúp chúng ta bao nhiêu trong quản lý”.

Nói về hạn chế của ngành CNTT hiện nay, Phó Thủ tướng cho rằng ngành CNTT nói chung và công nghiệp phần mềm Việt Nam nói riêng còn hạn chế về việc xây dựng nhận thức cho người tiêu dùng và toàn xã hội. Từ doanh nghiệp đến người dùng đều chạy đua nhập khẩu các sản phẩm từ nước ngoài, trong khi đó các công ty nước ngoài tìm đến Việt Nam để thuê phát triển phần mềm, sản phẩm cho họ. “Bản thân người dùng trong nước không ủng hộ sản phẩm Việt Nam và các doanh nghiệp không nỗ lực để xây dựng các sản phẩm ngang tầm thế giới thì ngành CNTT Việt Nam không có môi trường để phát triển”.

Phó Thủ tướng cho rằng các Bộ ngành cần đầu tư để tháo gỡ khó khăn về thị trường cho các sản phẩm Việt Nam, đẩy mạnh việc ưu tiên người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Tuy vậy, ông Hải cũng nói các doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ CNTT cần phải thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm của mình, đặc biệt là dịch vụ sau bán hàng, và việc tạo ra các sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu của thị trường.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cho rằng hiện nay việc chia sẻ hạ tầng thông tin của Việt Nam còn rất kém, thiếu sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Việc đầu tư trùng lặp còn rất nhiều, gây nên sự lãng phí.

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ TT-TT cần phối hợp liên ngành để phát triển hạ tầng thông tin: hạ tầng viễn thông, hạ tầng internet, CNTTvà thức đẩy phát triển ngành CNTT, công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT.

“Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phải có kế hoạch để bố trí nguồn nhân lực, vốn để xây dựng hạ tầng thông tin tại địa phương, tập trung, phát triển hạ thông tin, đẩy mạnh úng dụng CNTT, tuỳ theo khả năng”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Dân TríBình luận

  • TTCN (0)