Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) vừa thông báo phạt Viettel, MobiFone, VinaPhone vì vi phạm quy định quản lí thuê bao di động trả trước với số tiền là 118,5 triệu đồng.

Cục Viễn thông cho biết để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lí thuê bao di động trả, Bộ TT&TT đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức đối soát số liệu thông tin thuê bao di động trả trước sử dụng chứng minh thư Công an TP Hồ Chí Minh cấp để đăng kí thông tin thuê bao di động trả trước. Căn cứ quy định hiện hành và kết quả đối soát số liệu thông tin thuê bao di động trả trước do Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, Cục Viễn thông đã yêu cầu các mạng di động VinaPhone, MobiFone và Viettel triển khai thực hiện tiếp nhận số liệu thông tin thuê bao, xử lí kết quả đối soát số liệu thông tin thuê bao và báo cáo, kiểm tra kết quả tổ chức triển khai thực hiện.

Các mạng di động phải hướng dẫn doanh nghiệp thông tin di động và các chủ điểm đăng kí thông tin thuê bao di động trả trước thực hiện đúng các yêu cầu về điều kiện pháp lí về điểm đăng kí thông tin thuê bao.

Trên cơ sở đó, Cục Viễn thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra đột xuất việc triển khai thực hiện thông tư về quản lí thuê bao trả trước và kết quả xử lí đối soát số liệu thông tin thuê bao tại TP Hồ Chí Minh. Cục Viễn thông cho biết, qua quá trình thanh tra đã phát hiện một số hành vi vi phạm của các mạng di động. Cục thể các mạng di động đã cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng quy định về thủ tục đăng kí thông tin thuê bao. Cụ thể các mạng di động đã chấp nhận giấy tờ không đúng quy định khi tiếp nhận đăng kí thông tin thuê bao. Bên cạnh đó, các mạng đã kí hợp đồng ủy quyền tiếp nhận đăng kí thông tin thuê bao di động trả trước với các đại lí chưa đáp ứng đủ các điều kiện tối thiểu về điểm đăng kí thông tin thuê bao theo quy định cụ thể như; không có bảng niêm yết quy trình thủ tục đăng kí thông tin thuê bao; Không được trang bị máy photocopy, máy scan; Không đảm bảo diện tích mặt bằng tối thiểu; Máy tính có phần mềm lưu trữ, đăng kí, quản lí thuê bao, kết nối với doanh nghiệp viễn thông không hoạt động; Hợp đồng ủy quyền đăng kí thông tin thuê bao không có ngày tháng hoặc số hợp đồng.

Cục Viễn thông còn cho biết, qua quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều chủ điểm đăng kí thông tin thuê bao tuy được tập huấn đào tạo về quy trình, thủ tục đăng kí thông tin thuê bao nhưng không biết quy định chỉ sử dụng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đăng kí thông tin thuê bao; không được sử dụng các giấy tờ khác như chứng minh thư sĩ quan, chứng minh thư quân đội ... để đăng kí thông tin thuê bao di động trả trước.

Qua quá trình kiểm tra còn phát hiện các mạng di động không thực hiện yêu cầu từ chối việc cung cấp dịch vụ đối với chủ thuê bao không đăng kí lại thông tin thuê bao khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu bằng văn bản, vi phạm quy định tại Điều 26 Luật Viễn thông.

Với những sai phạm trên của các mạng di động, Cục Viễn thông đã ban hành các quyết định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể. MobiFone bị xử lí vi phạm hành chính với số tiền là 23,5 triệu đồng; VinaPhone bị xử lí vi phạm hành chính với số tiền là 25 triệu đồng và Viettel bị phạt 70 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử lí các hành vi vi phạm hành chính, Cục Viễn thông cũng nhắc nhở, chỉ rõ cho các mạng di động các hành vi vi phạm, yêu cầu và hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành khắc phục để thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý thuê bao di động trả trước. Cụ thể Cục Viễn thông yêu cầu doanh nghiệp thông tin di động chấm dứt ngay việc chấp nhận giấy tờ không đúng quy định khi đăng kí thông tin thuê bao và hướng dẫn doanh nghiệp thông tin di động cập nhật cơ sở dữ liệu về thông tin thuê bao theo đúng chứng minh thư của chủ thuê bao.

Ngoài ra, các mạng di động phải hướng dẫn doanh nghiệp thông tin di động và các chủ điểm đăng kí thông tin thuê bao di động trả trước thực hiện đúng các yêu cầu về điều kiện pháp lý; điều kiện tối thiểu về địa điểm và nhân viên giao dịch; điều kiện tối thiểu về trang thiết bị được quy định. Các chủ điểm đăng kí thông tin thuê bao được ủy quyền thực hiện đầy đủ các quy định về niêm yết quy trình đăng kí thông tin thuê bao; thực hiện việc tiếp nhận đăng kí thông tin thuê bao theo đúng quy định.

Theo ICTnews
Bình luận

  • TTCN (0)