Cisco: bình quân 3.930 USD/tháng hay 47.160 USD/năm.

Nhân viên thực tập của Facebook, Google hay Yahoo! đều được trả lương hậu hĩnh, thậm chí còn cao hơn bình quân thu nhập của công dân Mỹ.

Glassdoor, công ty chuyên xếp hạng và đánh giá doanh nghiệp đã liệt kê danh sách các hãng công nghệ trả lương thực tập viên cao nhất. Dữ liệu lương được dựa trên báo cáo tình nguyện do nhân viên/cựu nhân viên của hãng chia sẻ.

Ảnh
IBM: 3.942 USD/tháng, 47.304 USD/năm.
Ảnh
HP: 4.008 USD/tháng, 48.096 USD/năm.
Ảnh
Dell: 4.024 USD/tháng, 48.288 USD/năm.
Ảnh
Qualcomm: 4.560 USD/tháng, 54.720 USD/năm.
Ảnh
Intel: 4.749 USD/tháng, 56.988 USD/năm.
Ảnh
Apple: 4.914 USD/tháng, 58.968 USD/năm.
Ảnh
Yahoo!: 5.191 USD/tháng, 62.292 USD/năm.
Ảnh
NVIDIA: 5.215 USD/tháng, 62.580 USD/năm.
Ảnh
Amazon: 5.366 USD/tháng, 64.392 USD/năm.
Ảnh
Google: 5.678 USD/tháng, 68.136 USD/năm.
Ảnh
Adobe: 5.757 USD/tháng, 69.084 USD/năm.
Ảnh
LinkedIn: 5.808 USD/tháng, 69.696 USD/năm.
Ảnh
Microsoft: 5.936 USD/tháng, 71.232 USD/năm.
Ảnh
Facebook: 6.056 USD/tháng, 72.672 USD/năm.
Ảnh
VNWare: 6.536 USD/tháng, 78.432 USD/năm.

Theo ICTNewsBình luận

  • TTCN (0)