Microsoft vừa cho biết sẽ hỗ trợ Windows Phone 8 vào tháng 7/2014, trong khi Windows Phone 7.8 sẽ tiếp tục nhận được hoạt động hỗ trợ cho đến tháng 9/2014.

Microsoft đã đưa ngày kết thúc hoạt động hỗ trợ cho Windows Phone 7.8 và Windows Phone 8. Các trang hỗ trợ của công ty cho biết, 2 phiên bản 7.8 sẽ kết thúc hoạt động hỗ trợ vào ngày 9/9/2014, trong khi phiên bản 8 sẽ kết thúc hoạt động hỗ trợ vào ngày 8/7/2014.

Sự khác biệt này được đưa ra dựa vào ngày chính thức phát hành 2 hệ điều hành nói trên của Microsoft, và hoạt động hỗ trợ nền tảng kéo dài trong 18 tháng. Microsoft chốt ngày khởi động WP 8 vào ngày 14/12/2012, trong khi WP 7.8 là ngày 9/2.

Hiện tại, WP8 được xem là phiên bản mới nhất dành cho hệ điều hành di động của Microsoft đi kèm với hầu hết các tính năng đóng gói của WP, trong khi WP 7.8 là một lựa chọn khác được Microsoft phát hành cho các chủ sở hữu thiết bị WP 7 không muốn mua một thiết bị mới. Microsoft không cho phép người dùng WP 7 nâng cấp lên WP 8, do đó WP 7.8 là lựa chọn duy nhất cho họ. WP 7.8 có thể được xem là một phiên bản rút gọn các tính năng có trong WP8.

Hoạt động ngưng hỗ trợ hệ điều hành mới vào năm sau của Microsoft không gây quá nhiều sự ngạc nhiên khi mà yêu cầu về một phiên bản hệ điều hành di động mới là rất nhanh. Ví dụ, Apple ra mắt phiên bản mới của iOS trong chu kì mỗi năm/lần. Do đó, hoạt động hỗ trợ WP trong thời gian gần 2 năm dường như sẽ không có ý nghĩa nhiều đối với người sử dụng.

Theo CNET
Bình luận

  • TTCN (0)