Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng vừa đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) nghiên cứu chương trình chứng nhận cho các tổ chức, sản phẩm, các tờ báo điện tử, trang web sẵn sàng IPv6.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ VNNIC đặt ra trong công tác 6 tháng cuối năm 2013. Theo đó, VNNIC cho biết sẽ thực hiện hợp tác, liên kết với các tổ chức quốc tế để triển khai chương trình logo sẵn sàng IPv6 (IPv6 Ready logo).

Thứ trưởng Lê Nam Thắng cũng cho biết thời gian trước, việc triển khai IPv6 tập trung nhiều vào các ISP và trong thời gian tới VNNIC cần tập trung làm việc với các nhà sản xuất thiết bị để có lộ trình hợp quy sản phẩm hỗ trợ IPv6, các nhà cung cấp nội dung (CSP), các hộ dùng lớn như các tổ chức, các ngành ngân hàng, điện lực, tài chính… để tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn để sẵn sàng IPv6.

Thực hiện vai trò là thường trực hoạt động Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, VNNIC đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 kế hoạch hành động quốc gia IPv6 và Hội thảo “Ngày IPv6 Việt Nam” tại TP. Hồ Chí Minh ngày 6/5/2013. Đây thực sự là những sự kiện quan trọng, đạo tạo được môi trường giao lưu học hỏi kinh nghiệm quản lí, thúc đẩy, thực thi trong nước và quốc tế; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thúc đẩy phát triển IPv6 và quảng bá quốc tế hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 tại Việt Nam.

VNNIC cũng cho biết đã đẩy mạnh việc thử nghiệm dịch vụ IPv6 thông qua mạng VNIX, tiến hành chạy song song IPv4 - IPv6, hướng dẫn các doanh nghiệp kết nối, thử nghiệm dịch vụ.

Theo ICTPressBình luận

  • TTCN (0)