Ban quản lí dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ (Dự án BMGF-VN) cho biết, tới đây, dự kiến sẽ có thêm khoảng 760.000 người ở nông thôn được sử dụng máy tính và Internet.

Từ năm 2011 - 2016, dự án BMGF-VN triển khai tại 40 tỉnh, thành phố trong cả nước và cung cấp, lắp đặt hơn 12.000 máy tính nối mạng Internet băng thông rộng và thiết bị phụ trợ cho 1900 điểm thư viện cộng và bưu điện văn hóa xã.

Dự án cũng đào tạo kĩ năng cho gần 2000 cán bộ quản lí, nhân viên. Người dân sẽ được miễn phí 100% khi đến sử dụng Internet tại các điểm thư viện công cộng và giảm 50% giá cước truy cập Internet tại các điểm bưu điện văn hóa xã của dự án.

Theo Tiền Phong
Bình luận

  • TTCN (0)