Trung tâm Giáo dục và Công nghệ cộng đồng CTLC tại Đông Anh, Việt Nam là một phần của sáng kiến các Chương trình Đào tạo Trực tuyến và Phát triển cho cộng đồng (TOPIC64), được hỗ trợ bởi thỏa thuận hợp tác chung/riêng của USAID với Qualcomm thông qua sáng kiến Wireless Reach™ và các thành viên TOPIC64 khác.

Trung tâm Giáo dục và Công nghệ cộng đồng (CTLC: Community Technology and Learning Center) tại Đông Anh, Việt Nam là một phần của sáng kiến các Chương trình Đào tạo Trực tuyến và Phát triển cho cộng đồng (Training Online Programs and Incubation for Communities - TOPIC64), được hỗ trợ bởi thỏa thuận hợp tác chung/riêng của USAID với Qualcomm thông qua sáng kiến Wireless Reach™ và các thành viên TOPIC64 khác.

Các thành viên của TOPIC64 gồm EVN Telecom, USAID (United States Agency for International Development), Microsoft, Hewlett-Packard và Trung tâm Nguyên cứu và Tư vấn Quản lý (CRC: Center for Research and Consulting on Management). Bằng cách thiết lập những trung tâm CTLC với các máy tính, phần mềm và kết nối Internet thông qua công nghệ vô tuyến 3G CDMA, dự án hỗ trợ các khu vực có cơ sở hạ tầng viễn thông kém phát triển, giúp người dân có thể truy cập các công cụ giáo dục và các nguồn tài nguyên thông qua những dịch vụ băng rộng không dây CDMA2000 1x EV-DO.

Ông Ming Li, Phó Giám đốc phát triển kinh doanh của Qualcomm, cho hay: “Wireless Reach cam kết hỗ trợ tích cực chính phủ Việt Nam trong cải thiện tốc độ thâm nhập Internet và môi trường giáo dục nói chung. TOPIC64 nuôi dưỡng các cơ hội học tập mới tại Việt Nam thông qua việc cung cấp truy cập Internet 3G và các tài liệu biên dịch sang tiếng Việt của Microsoft với đào tạo tương ứng. Các trung tâm CTLC tạo ra một lộ trình để cho nhân dân địa phương được đào tạo kỹ năng và ứng dụng thực tế với hy vọng là họ có thể nắm rõ công việc của mình.”

TOPIC64 được triển khai vào tháng 4/2006 như là một trong các dự án đầu tiên của Qualcomm. Với dự án này, công dân Việt Nam được đào tạo các kỹ năng cơ bản về IT, quản lý và tiếp thị, bằng cách cung cấp kinh nghiệm chuyên môn thông qua đào tạo giáo viên và hỗ trợ kỹ thuật tại mỗi trung tâm CTLC. Theo dự án này đã có 64 trung tâm CTLC được thành lập và EVN Telecom đã đầu tư nâng cấp trung tâm Đông Anh lên EV-DO để hỗ trợ các dịch vụ gia tăng và nâng cao cơ hội học tập trên mạng băng rộng không dây mới của EVN Telecom. Cho đến nay, có khoảng 24.000 học viên đã tham gia chương trình đào tạo IT cơ bản của các trung tâm, khoảng 840 giáo viên đã được kiểm tra và đào tạo về giáo trình mới và phương pháp giảng dạy. Trong vài năm qua, vai trò quan trọng của ICT trong ngành giáo dục Việt Nam đã tăng lên đáng kể, Với việc nâng cấp lên công nghệ EV-DO, thành viên TOPIC64 hy vọng rằng sẽ đẩy mạnh các cơ hội học tập trực tuyến khác cho nhân dân ở nông thôn cũng như làm việc với chính phủ Việt Nam để cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho chính phủ.”

EV-DO là một công nghệ tiên tiến toàn IP và tối ưu hóa dữ liệu của CDMA2000 nhằm cung cấp tốc độ đỉnh nhiều Mbit/s và tốc độ trung bình hàng trăm kbit/s với chi phí cho mỗi bít thấp hơn bất kỳ công nghệ 3G nào được sử dụng hiện nay. Khi các dịch vụ di động ngày càng trở nên phong phú và đa dạng hơn về nội dung thì đây là một yếu tố rất quan trọng. EV-DO có thể hỗ trợ các dịch vụ băng rộng không dây, mang lại các khả năng đa phương tiện hấp dẫn cho người tiêu dùng, tạo ra những lợi ích về hiệu suất cho người sử dụng và những hiệu quả về chi phí, cũng như những cơ hội doanh thu và cải tiến thu nhập trên vốn đầu tư (ROI) cho nhà khai thác. Vì EV-DO cung cấp thông lượng hệ thống cao hơn, chi phí để truyền mỗi bít dữ liệu thấp hơn, do đó đưa ra chi phí thấp hơn người tiêu dùng, cũng như khách hàng ở nhà và thường xuyên di chuyển.

Sáng kiến Wireless Reach hỗ trợ các chương trình và giải pháp đem lại những lợi ích kết nối đến các cộng đồng đang phát triển trên toàn cầu. Bằng cách hợp tác với các thành viên, Qualcomm tin tưởng rằng dự án Wireless Reach tạo ra những cách thức mới để cho con người để liên lạc, học tập, truy cập hệ thống chăm sóc sức khỏe và vươn tới các thị trường toàn cầu.

Bùi Huyền (Theo Qualcomm)Bình luận

  • TTCN (0)