Ảnh: OOo Ninja.

OpenOffice phiên bản 3.0 đang được phát triển với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với phiên bản 2.4 trước đó. Hãy cùng TTCN lượt sơ qua các tính năng cải tiến mới của OpenOffice 3.0 build BEA300_m1.

 • Hỗ trợ Web 2.0. Bạn có thể dễ dàng dùng OO để soạn thảo Weblogs và Wikis.
 • Hỗ trợ cho cả hệ điều hành Mac OS X bên cạnh Windows và Linux.
 • Dễ dàng thiết kế và tương tác sử dụng qua giao điện người dùng đơn giản.
 • Hỗ trợ Extensions và các ứng dụng nhúng từ hãng thứ ba.
 • Thư điện tử.
 • Quản lý công việc.
 • Kết nối máy chủ tới các máy chủ CalDAV, Google Calendar và Sun Calendar Server.
 • Hỗ trợ iCal.
 • OpenOffice như một “sự thay thế cho Outlook”.
 • Các tập tin PDF có thể được mở trực tiếp trong Draw và người dùng có thể soạn thảo mà vẫn giữ nguyên layout sẵn có.
 • Soạn thảo wikis trực tiếp từ OpenOffice mà không cần biết về ngôn ngữ đánh dấu trong Wiki.
 • Hỗ trợ cho XML và OOXML của MS Office 2007.
 • Công cụ toán học Latex được cải tiến.

PLMĐ (theo OOo Ninja)Bình luận

 • TTCN (4)
Thế Hồng

Ngầu quá

Thấy cái flash khởi động ngầu quá Big Grin

Andrew Z.

Two corrections

1. This is not a beta yet.

2. You copied a watermarked picture from my original article about OpenOffice.org 3.0, but you didn't include a citation. That implies in addition to a copyright violation, you plagarized the summary. I don't mind if you use a single screenshot from my site, but I appreciate the credit of citation and/or link.

Hải Nam  30903

Thanks, Andrew Z.

I've corrected them all. As usual, all articles from our contributors have full cited sources. This one is just an exception. I sincerly apologize.

BR,
Hải Nam.

Hải Nam  30903

Phiên bản beta đã có mặt rồi.
Tính năng: http://bit.ly/dnrQaf
Download: http://bit.ly/cch60x