Hội nghị kỉ niệm 10 năm thành lập Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX

Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX vừa kỉ niệm 10 năm thành lập. Trong tình hình hiện nay, Trạm trung chuyển này mang những sứ mệnh mới.

Hội nghị kỉ niệm 10 năm thành lập Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX Đầu những năm 2000, Internet Việt Nam mới trong giai đoạn đầu của quá trình hội nhập và phát triển, cước phí truy nhập cao, chất lượng mạng chưa tốt. Một phần vì băng thông Internet quốc tế của Việt Nam còn thấp, kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet chưa thực hiện được. Trước thực trạng này, ngày 8/11/2013 Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) thành lập Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX), kết nối các doanh nghiệp Internet, hoạt động trên nguyên tắc phi lợi nhuận, được quản lí và vận hành bởi Trung Tâm Internet Việt Nam VNNIC, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong việc phát triển internet Việt Nam.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, VNIX đã góp phần quan trọng trong phát triển Internet ở Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tại nhiều điểm, đảm bảo an toàn mạng Internet, dự phòng ứng cứu khi các mạng lưới của doanh nghiệp có sự cố, tăng cường chất lượng dịch vụ, giảm chi phí kết nối, giảm giá thành dịch vụ, thúc đẩy triển khai IPv6 trước tình hình IPv4 đã cạn kiệt, chính thức hình thành mạng IPv6 quốc gia.

Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, VNIX tiếp tục được xác định là hạ tầng quan trọng thiết yếu của Internet Việt Nam, là công cụ quản lí, điều tiết của nhà nước. VNIX hoạt động trên nguyên tắc phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy triển khai IPv6, hình thành mạng IPv6 quốc gia, giảm chi phí kết nối, giá thành dịch vụ và phát triển Internet Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới.

Trong lễ kỉ niệm 10 năm thành lập VNIX, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Lê Nam Thắng cho biết: “So với Nghị định 97/2008/NĐ-CP trước đó, chức năng, nhiệm vụ của VNIX trong Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng vừa ban hành có sự thay đổi về chất”.

Theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, sự thay đổi quan trọng nhất là việc chuyển đổi vai trò từ tham gia trực tiếp trong việc trung chuyển lưu lượng Internet, nay chuyển sang vai trò hỗ trợ; theo đó, nhiệm vụ của VNIX trong giai đoạn mới là hỗ trợ bảo đảm an toàn cho hoạt động của toàn bộ mạng Internet Việt Nam trong trường hợp xảy ra sự cố đối với mạng viễn thông trong nước và quốc tế; thúc đẩy hình thành mạng thử nghiệm công nghệ IPv6 quốc gia; tham gia kết nối với trạm trung chuyển Internet của khu vực và quốc tế; kết nối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet theo nguyên tắc phi lợi nhuận nhằm nâng cao chất lượng và giảm giá thành dịch vụ.

Thứ trưởng cũng yêu cầu VNNIC xây dựng mô hình, chính sách và mức phí theo nguyên tắc phi lợi nhuận phù hợp với yêu cầu mới, trình Bộ phê duyệt ban hành, nhằm thu hút và hỗ trợ các doanh nghiệp Internet kết nối, trao đổi lưu lượng, thúc đẩy Internet Việt Nam phát triển.

Theo Dân TríBình luận

  • TTCN (0)