Bộ Khoa học - Công nghệ vừa trình Chính phủ dự thảo về việc ban hành nghị định quy định chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Theo đó, nhà khoa học trẻ tài năng sẽ được ưu tiên tham gia các chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu ở trong và ngoài nước; tham gia nhóm nghiên cứu của các nhà khoa học đầu ngành; ưu tiên xét cử đi thực tập, làm việc có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ uy tín ở nước ngoài.

Dự thảo quy định: nhà khoa học trẻ được thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn và được hỗ trợ kinh phí cho hoạt động; hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm, tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực chuyên môn,...

Theo Thanh Niên
Bình luận

  • TTCN (0)