Nhân viên của Viettel (áo vàng) tại nước ngoài đang giới thiệu dịch vụ di động tới người dân.

Thu nhập bình quân của nhân viên Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) năm 2013 là 23,7 triệu đồng/người/tháng, đạt 99,36% kế hoạch. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông sáng 26/4.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Viettel cho biết, mặc dù kinh doanh viễn thông năm 2013 có nhiều khó khăn nhưng Viettel vẫn đảm bảo mức thu nhập bình quân cao hơn năm 2012 cho hơn 25.000 nhân viên.

Năm 2012, được biết thu nhập bình quân đầu người của Viettel khoảng 18 triệu đồng/tháng.

Trước đó, báo cáo tổng kết năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, doanh thu ước thực hiện của Viettel năm 2013 là 162.886 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 15,2% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 35.086 tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 27,5%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 26.413 tỉ đồng, đạt 99% kế hoạch năm 2013, tăng 25,2%.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nộp ngân sách nhà nước của tập toàn năm 2013 là 17.500 tỉ đồng, cao hơn con số 13.586 tỉ đồng mà Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra trong báo cáo, đạt 106% kế hoạch, tăng 19,4%.

Vốn chủ sở hữu của Viettel năm 2013 là 72.247 tỉ, đạt 91,7% kế hoạch, tăng 14,4%; tỉ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 36,56%.

Theo báo cáo, thuê bao điện thoại lũy kế toàn mạng năm 2013 của Viettel là 54,25 triệu thuê bao. Tổng thuê bao tăng thêm trong năm là 1,61 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động, tăng 1,81 triệu thuê bao; thuê bao cố định (vô tuyến + hữu tuyến) giảm 273,3 nghìn thuê bao; thuê bao 3G tăng gần 2,15 triệu thuê bao; thuê bao băng rộng và Inetrnet tăng 43,93 nghìn thuê bao.

Ở nước ngoài, thuê bao điện thoại lũy kế toàn mạng của Viettel đạt 14,75 triệu thuê bao, cụ thể từng thị trường Campuchia là 6,19 triệu thuê bao; Lào: 2,84 triệu thuê bao; Haiti: 1,87 triệu thuê bao; Mozambique: 3,61 triệu thuê bao; Đông Timor: 239,3 nghìn thuê bao.

Tổng thuê bao tăng thêm trong năm 2013 gần 3,09 triệu thuê bao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết, năm 2013, trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất thiết bị, Viettel lần đầu tiên đạt trên 1000 tỉ đồng và tăng trưởng gấp đôi so với năm 2012.

Theo VnEconomyBình luận

  • TTCN (0)