Bộ TT&TT cho biết, trong lĩnh vực bưu chính, một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014 là triển khai chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (http://mic.gov.vn).

Trước đó, từ tháng 10/2012, 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực bưu chính (gồm: Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính; Giấy đề nghị cấp phép bưu chính) đã được Bộ TT&TT triển khai cung cấp thử nghiệm tại địa chỉ: http://dvc.mic.gov.vn.

Để sử dụng được dịch vụ, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị, doanh nghiệp cần tạo một tài khoản đăng kí và khai báo đầy đủ thông tin vào bản đăng kí. Sau khi có tài khoản sử dụng, doanh nghiệp sẽ lựa chọn dịch vụ cần đăng kí, khai báo đầy đủ bản khai và hồ sơ theo quy định theo từng dịch vụ đăng kí. Khi đó, doanh nghiệp sẽ biết quy trình xử lí hồ sơ của dịch vụ đăng kí, hồ sơ của mình đang được xử lí ở công đoạn nào…

Theo quy trình, sau khi hồ sơ hợp lệ được Bộ TT&TT chấp nhận, doanh nghiệp phải gửi bản giấy có đóng dấu với nội dung như hồ sơ đã nộp đến cơ quan cấp phép. Sau khi đối chiếu so sánh hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép sẽ tiến hành các thủ tục cấp phép cho doanh nghiệp.

Thông tin thống kê trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT cho hay, trong lĩnh vực bưu chính, bên cạnh 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đang được cung cấp thử nghiệm, Bộ TT&TT đã triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 gồm: Cấp giấy phép bưu chính; Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Cấp lại giấy phép Bưu chính khi hết hạn; Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; và cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Ngoài việc triển khai chính thức dịch vụ công mức độ 3 lĩnh vực bưu chính, Bộ TT&TT cho biết, trong năm 2014, Bộ sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm khác như: Hoàn thiện khung pháp lí về bưu chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính; định hướng và đưa ra giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của điểm BĐVHX; triển khai Đề án cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức tốt cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 với chủ đề “Hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào”; đồng thời triển khai việc xây dựng, phát hành tem bưu chính...

Theo ICTnews
Bình luận

  • TTCN (0)