Tổng doanh thu đạt hơn 2500 tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch giao. Nếu đưa chỉ tiêu doanh thu năm 2012 về mặt bằng chung của năm 2013 thì tổng doanh thu VDC thực hiện năm 2013 tăng 22% so với năm 2012. Hoàn thành 100% kế hoạch chênh lệch thu chi - năm 2013.

Đó là một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2013 của Công ty Điện toán và Truyền số liệu, Tập đoàn VNPT.

Một số nhóm các dịch vụ của VDC vẫn tiếp tục tăng trưởng:

Nhóm dịch vụ truy cập (gồm Internet trực tiếp, Frame Relay, VPN, IPLC và các dịch vụ băng rộng khác) đạt 102 kế hoạch, tăng 4% so với năm 2012. Dịch vụ VNN/Internet trực tiếp tiếp tục giữ thị phần số 1 trên thị trường. Hai dịch vụ VDC làm chủ quản là MegaVNN và FiberVNN cũng vượt kế hoạch doanh thu Tập đoàn giao: MegaVNN tiếp tục giữ vững thị phần số 1 trong cung cấp dịch vụ băng rộng tại Việt Nam. Thị phần FiberVNN tính đến 31/12/2013 ước đạt 36,46% (FPT: 13,12% và Viettel 44,65%).

Nhóm dịch vụ VoIP với dịch vụ voice chiều về có biến động mạnh và xu hướng sụt giảm. Tình trạng voice lậu và các dịch vụ OTT cũng là yếu tố tác động mạnh đến sản lượng dịch vụ và nhóm dịch vụ điện thoại thẻ 1718, lưu lượng cả năm tăng 15% so với năm 2012. Nhóm dịch vụ kết chuyển lưu lượng quá giang đi quốc tế với dịch vụ 1714 (VMS, VNP) giảm 38% so với năm 2012, tuy nhiên, trong nhóm này dịch vụ A-Z (dịch vụ kết chuyển lưu lượng quá giang đi quốc tế) đạt 53,7 triệu phút, tăng 140% so với năm 2012, doanh thu tăng 288% so với 2012.

Nhóm dịch vụ giá trị gia tăng tổng doanh thu đạt 113% kế hoạch, tăng 29% so với năm 2012. Các dịch vụ tăng trưởng tốt gồm có: Icon, DC, SMS.

Nhóm dịch vụ CNTT với dịch vụ VNPT-CA vẫn đứng vị trí dẫn đầu thị trường với 23,3%.

Nhóm các dịch vụ mới được VDC ra mắt cuối năm 2013 như hóa đơn điện tử và Cloud VNN đã có những kết quả ban đầu. Dịch vụ hóa đơn điện tử đã vinh dự đạt giải Ba cuộc thi nhân tài Đất Việt nhóm sản phẩm CNTT triển vọng. Cả hai dịch vụ này đều đã có Cloud VNN đã có những khách hàng đầu tiên.

Theo ICTpress
Bình luận

  • TTCN (0)