Theo Chỉ thị số 2/CT-BTTTT vừa được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son kí ban hành, các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông, CNTT và Internet không thực hiện việc khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn đảm bảo chất lượng dịch vụ trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán.

Theo Chỉ thị, Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp BCVT, CNTT và Internetkhông thực hiện việc khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn đảm bảo chất lượng dịch vụ trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại, điện tín, tin nhắn có nội dung trái pháp luật và phát tán vi rút phá hoại các trang thông tin điện tử của các tin tặc.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và Internet tổ chức triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; đáp ứng tối đa các nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán của mọi tầng lớp nhân dân. Chủ động tăng cường đủ lực lượng, phương tiện và vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất. Thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ca, trực ứng cứu thông tin và trực vận hành khai thác mạng lưới bưu chính, viễn thông, internet đảm bảo hoạt động thông suốt 24 giờ trong ngày.

Riêng Bưu chính, phải tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, đảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang ở Trung ương và địa phương. Niêm yết thông báo thời gian mở, đóng cửa giao dịch trong dịp đón Tết tại các điểm giao dịch; chuyển phát nhanh chóng, kịp thời báo chí, bưu phẩm, bưu kiện, điện tín, điện hoa, thư công phát sinh trong dịp Tết; đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển, phát tán hàng cấm, hàng lậu và các ấn phẩm có nội dung vi phạm pháp luật.

Với doanh nghiệp Viễn thông, công nghệ thông tin và Internet, Chỉ thị yêu cầu kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị, đường truyền; điều chỉnh, sắp xếp hợp lí mạng lưới, bố trí đủ kênh, đủ luồng bảo đảm cho mạng lưới hoạt động tốt; xây dựng các phương án tối ưu dự phòng phân tải, ứng cứu tình huống, sự cố bất thường gây tắc nghẽn các mạng dịch vụ viễn thông, di động, cố định; đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ để phân tải lưu lượng, đặc biệt đối với thời điểm giao thừa.

Đặc biệt, không thực hiện việc khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn bảo đảm chất lượng dịch vụ trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán. Nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và internet để gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại, điện tín, tin nhắn có nội dung trái pháp luật và phát tán vi rút phá hoại các trang thông tin điện tử của các tin tặc.

Chỉ thị cũng yêu cầu các Sở TT&TT đề xuất, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn đảm bảo tốt thông tin liên lạc trong dịp Tết; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức trưng bày báo Xuân, báo Tết, các xuất bản phẩm trên địa bàn để phục vụ nhân dân.

Theo VnMedia
Bình luận

  • TTCN (0)