Adobe vừa phát hành một bản vá cho một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng (CVE-2014 - 0497) trong sản phẩm Flash cho phép những kẻ gian có thể tấn công hệ thống của nạn nhân từ xa.

Những báo cáo bảo mật gần đây cho thấy lỗ hổng này đang được tin tặc khai thác khá nhiều trong thực tế. Những phiên bản bị dính lỗi bảo mật này bao gồm: Flash Player 12.0.0.43 và các phiên bản trước đó dành cho các máy Windows, Macintosh, phiên bản Flash Player 11.2.202.335 và các phiên bản trước đó dành cho các máy chạy Linux. Vì vậy Adobe khuyến cáo người dùng cập nhật lên phiên bản mới nhất, cụ thể là:

  • Người sử dụng Adobe Flash Player 12.0.0.43 và các phiên bản trước đó dành cho Windows và Macintosh nên cập nhật Adobe Flash Player 12.0.0.44 .
  • Người sử dụng Adobe Flash Player 11.2.202.335 và các phiên bản trước đó cho Linux nên cập nhật Adobe Flash Player 11.2.202.336 .
  • Adobe Flash Player 12.0.0.41 cài đặt với Google Chrome sẽ tự động cập nhật phiên bản Google Chrome mới nhất, bao gồm Adobe Flash Player 12.0.0.44 cho Windows, Macintosh và Linux.
  • Adobe Flash Player 12.0.0.38 cài đặt với trình duyệt Internet Explorer 10 sẽ được tự động cập nhật lên phiên bản Internet Explorer 10 mới nhất, bao gồm Adobe Flash Player 12.0.0.44 cho Windows 8.0.
  • Adobe Flash Player 12.0.0.38 cài đặt với trình duyệt Internet Explorer 11 sẽ được tự động cập nhật lên phiên bản Internet Explorer 11 mới nhất, bao gồm cả Adobe Flash Player 12.0.0.44 cho Windows 8.1.

Nói cách khác, trừ khi đang sử dụng phiên bản mới nhất của Chrome hoặc Internet Explorer thì Adobe khuyên người dùng nên cập nhật bản vá để đảm bảo an toàn cho hệ thống của mình.

Theo TNWBình luận

  • TTCN (0)