Sau khi chịu án phạt của FTC, Apple đã thêm vào iOS 7.1 cửa sổ cảnh báo về thời gian mua hàng 15 phút không cần nhập mật khẩu trên các thiết bị chạy hệ điều hành này.

Hiện tại, khi người dùng iOS 7.1 tiến hành mua hàng trong các ứng dụng, sau khi nhập mật khẩu, sẽ có một cửa sổ hiện ra, nhắc nhở việc họ sẽ được tiếp tục mua trong 15 phút nữa mà không cần nhập lại mật khẩu.

Để cài đặt lại tính năng này, người dùng có thể chọn nút Settings và thay đổi thiết lập trong mục Restrictions để yêu cầu vô hiệu hóa việc mua hàng trong ứng dụng hoặc nhập mật khẩu mỗi lần mua.

Hồi năm 2011, Apple đã bị một phụ huynh kiện vì thời gian mua hàng 15 phút không cần phải nhập mật khẩu trong iOS khiến con em của họ lạm dụng.

Ủy ban Thương mại Mỹ (FTC) đã vào cuộc và yêu cầu Apple phải bồi thường cho các phụ huynh có em của họ mua sắm trong các game tổng cộng 32,5 triệu USD.

Mặc dù kể từ phiên bản iOS 4.3, Apple đã đưa vào tính năng giúp các bậc phụ huynh giám sát việc sử dụng thiết bị của con em, nhưng sau đó sự cố này vẫn xảy ra.

Theo CNET
Bình luận

  • TTCN (0)