Từ ngày 01/03/2014, MobiFone đã triển khai chuyển đổi bộ hòa mạng cho đại lí, khách hàng hoặc thu hồi để tái sử dụng các sim chưa kích hoạt.

Ngay khi ban hành chính sách này năm 2011, MobiFone đã thông báo cho các Đại lí mua hàng được biết. Đại lí và khách hàng của MobiFone có thời gian hơn hai năm để thực hiện đăng kí, kích hoạt những số điện thoại chưa sử dụng.

Theo ông Nguyễn Đình Chiến - Phó tổng Giám đốc MobiFone, những bộ hòa mạng được phát hành trước ngày 01/08/2011 nếu không được kích hoạt sẽ được thu hồi sau ngày 31/12/2013. MobiFone đã gia hạn đến hết 28/02/2014 mới thu hồi những bộ hòa mạng này. Để hỗ trợ các đại lí và khách hàng, MobiFone ban hành thêm chính sách chuyển đổi sang bộ hòa mạng khác.

Cụ thể, các bộ hòa mạng trả trước do MobiFone phát hành từ trước ngày 01/08/2011 chưa được kích hoạt sẽ có thời hạn sử dụng đến 24h00 ngày 28/02/2014. Từ ngày 01/03/2014 tới 31/05/2014, các bộ hòa mạng này được quyền khai báo chuyển đổi sang bộ hòa mạng khác theo quy định của MobiFone và có thời hạn sử dụng tới 31/12/2014.

MobiFone sẽ thu hồi các bộ hòa mạng phát hành trước ngày 01/08/2011 trong các trường hợp sau: Từ 01/06/2014, nếu các bộ hòa mạng này không chuyển đổi theo quy định của MobiFone thì sẽ được thu hồi. Từ 01/01/2015, các bộ hòa mạng sau khi chuyển đổi, nếu vẫn chưa kích hoạt sử dụng sẽ được MobiFone thu hồi.

Những bộ hòa mạng phát hành từ 01/08/2011 tới 31/12/2011 có thời hạn sử dụng được ghi trên vỏ bộ hòa mạng là tới 31/12/2013. Thời hạn sử dụng này đã được MobiFone ghi trên các bộ hòa mạng trả trước đã phát hành đồng thời được thông báo đầy đủ cho các đại lí khi mua hàng. MobiFone đã gia hạn thời hạn sử dụng đến hết ngày 28/02/2014. Sau thời điểm trên, nếu các thuê bao này không được kích hoạt sẽ được MobiFone thu hồi để tái sử dụng.

Như vậy, việc kéo dài thời hạn thu hồi bộ hòa mạng để các đại lí và khách hàng có thêm thời gian để tiêu thụ và kích hoạt những bộ hòa mạng chưa được kích hoạt. Với việc kéo dài thời hạn thu hồi bộ hòa mạng như trên, các đại lí và khách hàng đã có khoảng thời gian từ 24 tháng tới 40 tháng kể từ ngày MobiFone thông báo chính sách để kích hoạt các bộ hòa mạng đã mua.

Theo VTVBình luận

  • TTCN (0)