Hà Lan là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa thẻ SIM độc lập với nhà mạng

Hà Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa thẻ SIM không gắn với nhà mạng sau khi có sự sửa đổi trong luật viễn thông của nước này.

Ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, thẻ SIM không gắn với nhà mạng bị coi là bất hợp pháp. Tuy nhiên, Hà Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên công nhận thẻ SIM kiểu này. Một sự thay đổi trong Luật Viễn thông Hà Lan cho phép các công dân nước này không phải gắn với một nhà mạng cụ thể. Đây có thể là tin tốt lành đối với các nhà sản xuất. Họ sẽ không phải kí hợp đồng với các nhà mạng để chắc chắn thiết bị của mình kết nối được. Thay vào đó, họ có thể bán thiết bị kèm theo thẻ SIM và để khách hàng tự lựa chọn nhà mạng.

Apple sẽ là một trong những hãng công nghệ hoan nghênh điều luật mới nhất. Hồi năm 2010, Apple đã thử tạo ra thẻ SIM độc lập với nhà mạng. Dự án này không đi tới đâu, có lẽ do những hạn chế về pháp luật.

Theo ICTnews/CNET
Bình luận

  • TTCN (0)