Bản cập nhật sẽ được cung cấp thông qua giao thức OTA hoặc người dùng cũng có thể thực hiện thông qua giao thức kiểm tra thủ công. Firmware mới sẽ đến với các sản phẩm đơn SIM và 2 SIM của Asha 500, 501, 502, 503 và 230.

Một trong những tính năng bổ sung thì đáng chú ý nhất ở bản cập nhật lần này chính là việc camera được bổ sung chế độ chụp panorama (ảnh toàn cảnh). Trong khi đó, việc tích hợp OneDrive cũng cho phép các sản phẩm Asha có thể tự động cập nhật dữ liệu lên kho lưu trữ đám mây của Microsoft. Còn tính năng điều khiển con trẻ sẽ cho phép yêu cầu nhập mã PIN hoặc mật khẩu để có thể sử dụng trình duyệt web cũng như truy cập cửa hàng ứng dụng.

Theo GSMArenaBình luận

  • TTCN (0)