Thay mặt Tổ thường trực, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ TT&TT, ông Phan Thảo Nguyên, Tổ trưởng cho biết đây là hoạt động thiết thực và vô cùng cần thiết trong các hoạt động chung tổng thể của các bộ, ngành mong muốn với ý tưởng đây là trang hoạt động nhằm đăng tải toàn bộ các thông tin tuyên truyền chính thống của Việt Nam và ASEAN.

Cổng điện tử nhằm hai mục tiêu: Công bố thông tin rộng rãi tới người dân và làm cơ sở dữ liệu tra cứu, học tập về ASEAN; Có chức năng như một trung tâm dữ liệu, ngoài thông tin đăng tải, toàn bộ các sản phẩm tuyên truyền được sản xuất từ hoạt động của Ban chỉ đạo sẽ được lưu trữ trên trang điện tử này để các Bộ, ngành thuộc tổ công tác tuyên truyền về ASEAN (có tài khoản) có thể truy cập, chia sẻ và khai thác tin bài chung.

Theo đề xuất, Bộ Thông tin và Truyền thông (Trưởng Ban chỉ đạo) và Bộ Ngoại giao (điều phối chung về ASEAN của Việt Nam) sẽ là hai bộ chịu trách nhiệm chính về quản lí và cập nhật thông tin lên trang web.

Để tăng tính chủ động trang web sẽ phân quyền cho 03 Bộ trụ cột (Ngoại giao, Công thương, Lao động và Thương binh Xã hội) để đăng tải thông tin trong phạm vi các trụ cột mình điều phối.

Các thành viên Ban chỉ đạo cũng cho biết cổng thông tin điện tử cần được thiết kế hữu ích để các Bộ, ngành quan chuyên ngành có thể chịu trách nhiệm đăng tải các lĩnh vực chuyên ngành.

Theo ICTPressBình luận

  • TTCN (0)