Trong thời gian qua, vấn để hàng cấm, hàng giả, hàng nhái xuất hiện nhiều trên các website thương mại điện tử đang thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lí nhà nước cũng như các doanh nghiệp hoạt trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Trong năm 2013 nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhằm tạo ra một hành lang pháp lí lành mạnh trong việc phát triển thương mại điện tử như Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, Nghị định 185/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong vực thương mại, sản xuất hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy vẫn còn nhiều bất cập hạn chế ảnh hưởng đến việc quản lí nhà nước về thương mại điện tử.

Tại hội nghị các diễn giả đã đưa ra những nhận xét đánh giá khá toàn diện về tình hình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, cung cấp các thông tin về các hành vi và các vụ việc vi phạm điển hình trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Đồng thời, đại diện các doanh nghiệp cũng đề xuất các yêu cầu về việc quản lí kinh doanh thương mại điện tử.

Ngoài ra, hội nghị còn giới thiệu về Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 11/5/2014. Quyết định này là một văn bản quan trọng giúp xây dựng các hạ tầng cơ bản cho thương mại điện tử, đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo Hải QuanBình luận

  • TTCN (0)