Chương trình chứng nhận của UPU dựa trên 5 cấp độ, đầu vào, C, B, A và A+, để đo lường quy trình quản lí chất lượng của mỗi hãng bưu chính và khuyến khích họ liên tục nâng cấp dịch vụ. Giấy chứng nhận có giá trị trong 3 năm.

Ông Reza Shamouli, một giám đốc cao cấp tại Bưu chính Iran, cho biết giấy chứng nhận loại B là động lực để cải thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn UPU và hướng đến chứng nhận loại A. Chương trình đánh giá dịch vụ của tổ chức và tính tương tác của hệ thống công nghệ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thông tin, điều hành và thông tin khách hàng trên phạm vi quốc tế. Hệ thống không căn cứ vào cơ sở hạ tầng hay mức độ phát triển của từng nhà cung cấp.

Các hãng bưu chính muốn được chứng nhận đòi hỏi phải trả lời bản câu hỏi chi tiết. Các chuyên gia sau đó thẩm định và kiểm tra thường niên nhằm đảm bảo chất lượng từng lĩnh vực và tiêu chuẩn được duy trì. Kể từ năm 2014, chứng nhận sẽ bao gồm cả chất lượng và tốc độ trao đổi EDI, theo dõi thư quốc tế, kết quả đạt được so với mục tiêu và các tiêu chuẩn.

Kể từ khi phát động chương trình năm 2004, đã có 61 hãng bưu chính nhận được chứng nhận chất lượng của UPU.

Theo ICTNews
Bình luận

  • TTCN (0)