Lượng khách truy cập vào MySpace và Facebook. Theo comScore.

Tháng 4/2008 đánh dấu một kỉ nguyên mới cho Facebook. Mạng giao lưu “dành cho trí thức” đã bắt kịp MySpace về mặt số lượng khách truy cập, để cùng ngồi vào ngôi vị số 1 thế giới.

Đây là chuyện sớm muộn, vì Facebook đã tăng trưởng kinh hoàng trong vài năm gần đây. Trong tháng 4, lượng khách truy cập Facebook và MySpace trên toàn thế giới đều đạt xấp xỉ 115 triệu theo số liệu của comScore.

Tuy vậy, sự tăng trưởng của Facebook phần lớn là nhờ khách ở ngoài Mĩ. Nếu chỉ tính riêng tại Mĩ, MySpace vẫn áp đảo với 72 triệu khách, so với 36 triệu của Facebook.

Ảnh
Lượng khách truy cập vào MySpace và Facebook tính riêng tại Mĩ. Theo comScore.

Như vậy, chỉ trong 12 tháng, Facebook đã có thêm 75 triệu khách, nhưng chỉ có 13 triệu xuất phát từ Mĩ. Cũng trong thời gian này, MySpace gia tăng được 5 triệu khách từ Mĩ, một tốc độ khá chậm chạm.

Hải Nam (theo TechCrunch)Bình luận

  • TTCN (0)