Về chỉ tiêu tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công, Viettel dẫn đầu so với hai mạng còn lại.

Chiều 18/6, Cục quản lý chất lượng BCVT & CNTT, Bộ TT&TT đã chính thức công bố kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ năm 2008 của 3 mạng di động lớn nhất Việt Nam là Viettel, MobiFone và VinaPhone.

Theo kết quả được công bố tại website của Cục quản lý chất lượng BCVT & CNTT, MobiFone là mạng di động dẫn đầu trên hầu hết các chỉ tiêu về chất lượng chủ chốt, Viettel xếp thứ hai và VinaPhone đứng cuối cùng.

Về chỉ tiêu chất lượng thoại, MobiFone đạt 3,522 điểm, Viettel 3,517 điểm và Vinaphone là 3,383 điểm (điểm đạt chuẩn là >= 3 điểm).

Về chỉ tiêu tỷ lệ cuộc gọi bị rơi: MobiFone là ít nhất với 0,29%, Viettel là 0,35%, VinaPhone là 0,5% (tỷ lệ đạt chuẩn là >= 3%).

Với chỉ tiêu tỷ lệ cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng chiếm mạch thành công và nhận được tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong 60 giây (gọi thành công đến trung tâm giải đáp khách hàng), MobiFone vượt 2 mạng còn lại với tỷ lệ cuộc gọi thành công là 98,82%, Viettel có tỷ lệ đo kiểm là 91,72% và VinaPhone chỉ đạt 85,88% (tỷ lệ đạt chuẩn là = 80%).

Trong số các chỉ tiêu được đo kiểm, chỉ tiêu khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ trên toàn mạng là chỉ tiêu Viettel có chỉ số được đo kiểm là 0,015 (số lượng khiếu nại/100 khách hàng trong 3 tháng), số lượng khiếu nại của VinaPhone ít hơn với chỉ tiêu được đo kiểm là 0,011 và MobiFone là ít nhất với kết quả đo kiểm là 0,008.

Về chỉ tiêu tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công, Viettel dẫn đầu so với hai mạng còn lại với tỷ lệ 98,61%. VinaPhone đứng thứ hai với 98,25% và MobiFone đứng cuối với 98,17% (tỷ lệ đạt chuẩn là = 92%).

Theo đánh giá của các chuyên gia về viễn thông, kết quả đo kiểm tại các thành phố lớn sẽ thường là nơi phản ánh chính xác nhất chất lượng của mạng di động vì đây là địa bàn tập trung đông thuê bao nhất và dễ nảy sinh các sự cố về chất lượng mạng di động.

Dự kiến, Cục quản lý chất lượng BCVT & CNTT sẽ tiếp tục đo kiểm chất lượng dịch vụ của EVN Telecom, S-Fone tại TP.HCM vào quý III và cũng sẽ công khai kết quả đo kiểm trên mạng Internet.

(theo Tiền Phong online)
Bình luận

  • TTCN (0)