Kết quả xếp hạng về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt mức khá với 264,64 điểm (điểm tối đa để đánh giá xếp hạng là 400).

20 bộ, cơ quan ngang bộ tham gia xếp hạng còn lại chỉ đạt mức trung bình. Xếp hạng về cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua cổng thông tin: 5 bộ đứng đầu bảng gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông. 5 cơ quan đứng cuối bảng gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Dân tộc. Xếp hạng về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, có 14 bộ đạt mức tốt, 4 đơn vị đạt mức khá, 3 đơn vị đạt mức trung bình. Xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT tổng thể của khối cơ quan nhà nước này không có đơn vị nào đạt mức tốt.

Ở khối các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, có 3 địa phương đạt mức tốt gồm Đà Nẵng, Hà Nội, Nghệ An. Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh đứng cuối nhóm 8 địa phương đạt mức khá. Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội duy trì vị trí xếp hạng thứ hai về ứng dụng CNTT. Xếp hạng về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: TP Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu, tiếp sau là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội xếp thứ ba...

Cũng theo Cục Tin học hóa, năm 2013, công tác ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân và DN của các cơ quan nhà nước tiếp tục được quan tâm, nhưng vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 ngày càng tăng. Các cơ quan tiêu biểu có số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến lớn là: Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bạc Liêu.

Theo Hà Nội Mới.
Bình luận

  • TTCN (0)