Đó là camera ghi lại hình ảnh dưới dạng phổ quang. Theo các nhà nghiên cứu của đại học Trùng Khánh, nhờ hình ảnh này, họ có thể biết được lượng ô xy trong máu cũng như tính toán được mức độ căng thẳng của người được ghi hình.

Dựa vào đặc điểm tâm lí những kẻ khủng bố như thường căng thẳng trước khi phạm tội, các nhà nghiên cứu khẳng định, với hình ảnh quang phổ này, họ có thể phân biệt được người có lượng ô xy trong máu tăng cao do bệnh lí hay tâm lí.

Theo Tienphong.
Bình luận

  • TTCN (0)