Thông qua Thỏa thuận hợp tác Giáo dục, Đại học Đà Nẵng và Microsoft Việt Nam mong muốn cải thiện quy trình và chất lượng quản lí giáo dục dựa trên nền tảng CNTT&TT, tư vấn giải pháp công nghệ phù hợp cho nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo hướng Đại học nghiên cứu.

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GD&ĐT và Microsoft Việt Nam đã được kí ngày 19/11/2013 về Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào giáo dục 2013-2018 với nội dung trọng điểm là “Trang bị CNTT&TT cho giáo dục qua phát triển, thực hiện các chương trình ứng dụng CNTT vào giáo dục Việt Nam”, Đại học Đà Nẵng -một trong những đại học đầu tiên ở Việt Nam tham gia hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo của Việt Nam- quyết định đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lí và giảng dạy, xây dựng nhiều trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm hiện đại thông qua các chương trình đầu tư trọng điểm và đầu tư chiều sâu của Nhà nước. Đại học Đà Nẵng xác định CNTT là công cụ quan trọng để cải thiện phương pháp giáo dục, giảng dạy và quản lí trường học và đang hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám Đốc Microsoft Việt Nam phát biểu: "Một trong những cam kết của Microsoft là hỗ trợ tiềm năng con người và nguồn nhân lực của Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển của ngành giáo dục Việt Nam nói chung và Đại học Đà Nẵng nói riêng trong việc xác định CNTT là công cụ quan trọng để cải thiện phương pháp giáo dục, giảng dạy và quản lí trường học trong kỉ nguyên CNTT này".Bình luận

  • TTCN (0)