Hiện nay, VNNIC vẫn đang thực hiện cấp phát tên miền tiếng Việt (TMTV) tự do, miễn phí cho cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết khi chúng ta cấp phát miễn phí thì tên miền sẽ được giữ chỗ rất nhiều, không đưa vào sử dụng. Vì vậy, phải xem xét thời điểm thu phí, có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện phù hợp và cũng để bù đắp chi phí cho bản thân cơ quan quản lí, cho các nhà đăng kí tên miền.

Việc đóng phí cũng để tránh đầu cơ, phải chuyển nhượng nhanh, không giữ mãi được sẽ đẩy thị trường tên miền tiếng Việt đến đúng người dùng cần dùng thật. Nhiều khi người sở hữu tên miền giữ lại để đợi giá cao lên chuyển nhượng sẽ sinh ra đầu cơ tên miền nên chính sách phí, lệ phí cũng cần phải xem xét trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng cũng đề nghị VNNIC ngoài xem xét chính sách về phí, lệ phí để đảm bảo hoạt động có hiệu quả, cần tiếp tục truyền thông tên miền đa ngữ TMTV rất bởi nhiều tổ chức, người dân, doanh nghiệp chưa hiểu hết ý nghĩa của TMTV. TMTV và nội dung thuần Việt là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Chúng ta dùng TMTV để truy cập các trang web thuần Việt thì cũng chính là dùng sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam.

Để đưa TMTV vào cấp phát chính thức và đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng tên miền bản địa lớn nhất trên thế giới, hiện Việt Nam đã đạt “mốc” 1 triệu TMTV vào tháng 7/2014, trong suốt những năm qua VNNIC đã nỗ lực không ngừng vượt qua những thách thức về mặt kĩ thuật, tập trung nghiên cứu các phương án triển khai từ việc cấp thử nghiệm bắt đầu từ tháng 4/2004 đến cấp phát hạn chế theo phương pháp cấp kèm theo tên miền truyền thống đến cấp phát tự do miễn phí vào ngày 28/4/2011.

Qua đó cho thấy Việt Nam cấp phát tên miền đa ngữ, tiếng Việt rất sớm từ đầu những năm 2000. Trong khi đó, tổ chức cấp phát tên miền quốc tế (ICANN) mới bắt đầu chính thức cung cấp tên miền tự do các tên miền đa ngữ bắt đầu năm 2011, trước khi thế giới phát triển các tên miền đa ngữ, Việt Nam đã cùng ICANN và các tổ chức nghiên cứu đưa TMTV vào sử dụng. Cùng với thời điểm với việc ICANN đưa tên miền đa ngữ cấp phát tự do, Việt Nam cũng cấp phát miền đa ngữ tiếng Việt.

Kết quả đạt được đã mang lại cho người dùng Internet Việt Nam thêm công cụ hữu hiệu để quảng bá, phát triển, bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm dịch vụ của mình trên môi trường Internet thuần Việt.

Theo ICTPress.Bình luận

  • TTCN (0)