Hợp pháp hóa mua bán, chuyển nhượng tên miền .vn

Quyết định 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kí ban hành ngày 1/7/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9.

Theo Quyết định, các tổ chức, cá nhân không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đối với: tên miền được ưu tiên bảo vệ, bao gồm tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và tên miền khác liên quan đến lợi ích, an ninh chủ quyền quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; tên miền Internet đang xử lí vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc tên miền Internet đang bị tạm ngừng sử dụng.

Bên cạnh đó, Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định cụ thể về nguyên tắc, cách thức tổ chức đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet. Trong đó, việc đấu giá phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải trả giá cao hơn hoặc tối thiểu bằng mức giá khởi điểm của tên miền Internet do Hội đồng đấu giá xác định. Mỗi tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet được phân bổ một hoặc nhiều tên miền Internet theo quy định tại thông báo mời đấu giá.

Về cách thức thực hiện đấu giá tên miền Internet, Quyết định quy định, sẽ được thực hiện bởi Hội đồng đấu giá và được tổ chức qua hình thức trực tiếp hoặc trên môi trường mạng thông qua trang thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập để đấu giá tên miền Internet qua mạng.

Đặc biệt, việc xác định tên miền Internet mang ra đấu giá được thực hiện thông qua quá trình khảo sát nhu cầu sử dụng tên miền Internet. Các tên miền Internet có nhiều nhu cầu đăng kí sử dụng sẽ được xem xét mang ra đấu giá. Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt danh sách các tên miền Internet mang ra đấu giá.

Giá khởi điểm tên miền Internet mang ra đấu giá được xác định theo nguyên tắc: căn cứ vào số lượng chủ thể tham gia trả giá, lệ phí đăng kí tên miền Internet theo quy định của Bộ Tài chính; tham khảo giá đấu giá thực tế của tên miền Internet cùng loại hoặc tương đương đã được đấu giá tại Việt Nam và các nước có nền kinh tế phát triển tương đồng như Việt Nam; và tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xác định giá khởi điểm của tên miền Internet. Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ quyết định giá khởi điểm của tên miền Internet được mang ra đấu giá trước khi tổ chức đấu giá...

Nhiều kì vọng

Quyết định 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ ngày 1/9/2014 được đánh giá là bước ngoặt lớn. Các tổ chức, cá nhân đã đăng kí tên miền ".vn" nếu xét thấy việc sử dụng tên miền không được hiệu quả, phù hợp thì có thể chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền sang cho tổ chức, cá nhân khác. Các chủ thể do đăng kí chậm, chưa sử dụng được tên miền trùng với tên thương hiệu, tên sản phẩm, dịch vụ của mình sẽ có cơ hội đàm phán, đăng kí lại được tên miền mà mình mong muốn, không phải là chuyển nhượng "chui" như trước đây.

Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg cho phép đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet lần này cũng được kì vọng và được đánh giá là động lực rất lớn để "kích cầu" cho tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" phát triển.

Cùng với việc chính sách giải quyết tranh chấp tên miền đã được hoàn thiện, phân tách rõ ràng việc giải quyết tranh chấp tên miền ra khỏi các vấn đề xử lí vi phạm hành chính liên quan đến tên miền, quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền lần này hội tụ đủ các điều kiện để cho việc đăng kí, sử dụng và chuyển nhượng tên miền thuộc nhóm thương mại dưới tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" trở thành một thị trường thực sự.

Được biết, hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang khẩn trương hoàn thiện Thông tư hướng dẫn chi tiết thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền ".vn" được cấp không thông qua đấu giá. Bộ Tài chính cũng đang khẩn trương chuẩn bị các văn bản hướng dẫn về thuế chuyển nhượng kho số viễn thông, tên miền Internet. VNNIC sẽ có tập huấn, hướng dẫn các Nhà đăng kí tên miền triển khai thực hiện cụ thể và yêu cầu báo cáo, phối hợp để đảm bảo quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Vnmedia.Bình luận

  • TTCN (0)