Trang web tư vấn MoneySavingExpert.com tuyên bố đã nhận được khiếu nại từ nhiều người dùng có hóa đơn dữ liệu vượt quá giới hạn hàng tháng của họ. Những người sử dụng Facebook được hỏi cho biết họ đã chú ý đến việc sử dụng dữ liệu và nhận thấy các hóa đơn đã tăng vọt.

Nguyên nhân có thể là do tính năng autoplay video trên Facebook. MoneySavingExpert.com đã tiến hành kiểm tra, và phát hiện các video phát tự động chỉ thông qua ứng dụng này. Trừ khi người dùng thay đổi các thiết lập mặc định, nếu không tất cả những video này sẽ bắt đầu phát tự động, trên cả kết nối Wi-Fi và 3G, 4G. Họ khuyến cáo người dùng nên thay đổi các thiết lập ngay bây giờ, hoặc là tắt tính năng auto-play, hoặc cài đặt chỉ phát tự động trên Wi-Fi.

Để tắt tính năng video auto-play trên tài khoản Facebook, người dùng vào trang cài đặt tài khoản Settings --> trong General Settings chọn "Auto-play only on Wifi ", hoặc ''Off''.

Biên tập viên của trang MoneySavingExpert.com, Steve Nowottny cho biết thật đáng lo ngại khi tính năng autoplaying video trên Facebook được để ở chế độ mặc định và vô tình làm người dùng sử dụng vượt quá giới hạn dữ liệu của họ dẫn tới phát sinh chi phí phụ, kết quả là tăng giá trị hóa đơn.

MoneySavingExpert.com khuyến cáo rằng nếu người dùng bị tính những chi phí không công bằng, thì có thể liên hệ với nhà cung cấp điện thoại di động và yêu cầu hoàn lại tiền.

Nguồn Dailymail.Bình luận

  • TTCN (0)