Đề tài nghiên cứu được gọi là "hiệu ứng Qwerty”, dẫn đầu bởi GS.TS tâm lí học Daniel Casasanto của ĐH Chicago, được báo cáo trên trang Popular Science. Nghiên cứu trước đó của Tiến sĩ Casasanto cho biết các từ phía bên phải của bàn phím được dùng nhiều hơn các từ phía bên trái. Các nhà khoa học cho rằng lí do là vì hầu hết mọi người thuận tay phải.

Các đường kẻ phân chia bàn phím vào phía bên trái và bên phải chạy giữa t-y, g-h và b-n. Kể từ những năm 1990 được gọi là "thời đại bàn phím hiện đại", tên em bé được chọn với nhiều từ bên cánh phải bàn phím.

Sử dụng dữ liệu của Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kì, nhóm nghiên cứu tính toán "lợi thế bên phải” (RSA) dựa trên 788 cái tên được đặt cho hơn 100 trẻ sơ sinh trong khoảng thời gian từ năm 1960-2012. Các nhà nghiên cứu đã so sánh RSA của những tên được đặt trước và sau khi phổ cập bàn phím Qwerty. Kết quả cho thấy những tên sau năm 1990 có RSAs cao hơn đáng kể so với tên được sử dụng trong thời gian trước đó. Những cái tên như Timothy và John được ưa chuộng hơn David và Carl chiếm ưu thế bên trái.

" Kỉ nguyên Qwerty " khởi đầu năm 1990 từ khi máy tính Windows và Apple Macintosh gia tăng nhanh chóng đã vô tình tác động đến việc đặt tên con cái của các bậc phụ huynh.

Nguồn Dailymail.Bình luận

  • TTCN (0)