Thế nhưng những người được hỏi trong cuộc khảo sát cho biết, trẻ em không biết nhiều về những tư liệu quan trọng được lưu giữ trong các thiết bị công nghệ và chúng không rõ việc kết nối internet mà chỉ mải chơi games.

Qua khảo sát có đến 12% phụ huynh cho biết, trẻ em đã vô tình xóa dữ liệu quan trọng của phụ huynh, 6% phải thanh toán cho các hóa đơn vì trẻ đã kích hoạt vào những đồ chơi phải trả phí. 32% phụ huynh lo ngại con trẻ chi tiêu trực tuyến mà không hỏi cha mẹ, 27% lo ngại bị trẻ con chia sẻ thông tin bí mật…

Tuy vậy chỉ có 23% phụ huynh biết sử dụng các thông tin ngăn chặn, trong khi các phần mềm bảo mật hiện có rất nhiều trên internet.

Theo Thoibaonganhang.Bình luận

  • TTCN (0)