Có thể tài khoản của bạn không phải là một trong các tài khoản Gmail bị tấn công, bởi con số 5 triệu tài khoản chỉ là một phần nhỏ số tài khoản Gmail đang hoạt động trên thế giới tính từ năm 2012 cho tới nay là 350 triệu người sử dụng.

Nhưng một nhóm các nhà lập trình đã quyết định sẽ giúp bạn kiểm tra tài khoản của mình với một trang web có tên là Isleaked.com. Nó sẽ cho bạn biết liệu tài khoản email của bạn có nằm trong số 5 triệu tài khoản đó không. Chỉ cần gõ thư điện tử của bạn và nếu đã bị tấn công, trang web sẽ cho bạn biết hai chữ cái đầu tiên của mật khẩu của bạn.

Theo chuyên gia an ninh của Bkav, Is Leaked có thể thu thập email của bạn. Nhưng Business Insider xác nhận họ đã liên hệ với người đứng sau trang này để kiểm tra. Bạn có thể không cần nhập đầy đủ địa chỉ email (dùng dấu "*" để thay thế một nhóm kí tự), dịch vụ vẫn có thể kiểm tra được.

Bảo vệ bằng chế độ xác thực hai bước

Nhưng dù Gmail của bạn có bị tấn công hay không hoặc dù bạn muốn kiểm tra trên Isleaked.com hay không - có một cách dễ dàng mà bạn có thể làm để bảo vệ bạn: đó là thay đổi mật khẩu và bổ sung cách an ninh khác được gọi là “xác thực hai bước”.

Điều này có nghĩa là Google sẽ gửi cho bạn một mã đặc biệt để sử dụng như là một mật khẩu bổ sung để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nghe có vẻ khác phức tạp, nhưng đáng để sử dụng và sẽ bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công như thế này.

Vào trang cài đặt tài khoản của bạn.

Nhấp vào Security (an ninh):

Nhấp vào nơi đề "Setup" (Cài đặt) để cài đặt xác thực hai bước.

Trang sẽ hỏi bạn điền số điện thoại để nhận mã xác thực.

Google sau đó sẽ nhắn tin hay gọi cho bạn bằng một mã. Điền mã đó vào màn hình kế tiếp.

Bạn đã thực hiện gần xong. Google sau đó sẽ hỏi bạn xác thực máy tính mà bạn đang sử dụng có tin cậy.

Và cuối cùng bạn sẽ được họi bạn có muốn bật xác thức hai bước. Nhấp vào đồng ý (“Confirm”):

Một số ứng dụng không phù hợp với xác thực hai bước, như Mail trên iPhone hay iPad. Nếu bạn nhận một lỗi cho biết có điều gì xảy ra với mật khẩu của bạn, bạn có thể sử dụng một mật khẩu chuyên ứng dụng mà Google sẽ tạo ra và cung cấp.

Theo ICTPress. Nguồn Businessinsider.Bình luận

  • TTCN (0)