Hiện tại, Bing đã hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi kho ứng dụng Windows Store của Microsoft và các tính năng của công cụ tìm kiếm này đang được tích hợp dần vào MSN.

Khi người dùng truy cập vào kho ứng dụng Windows Phone Store hoặc danh sách ứng dụng trên điện thoại sẽ thấy những ứng dụng tìm kiếm chuyên biệt vẫn giữ nguyên tên gọi như Money (trước đây là Bing Finance), Sports, Weather, News, Travel, Health & Fitness, Food & Drink... nhưng khi kiểm tra phần mô tả, bạn sẽ thấy các ứng dụng này thuộc MSN (ví dụ như MSN Weather, MSN Sports) chứ không còn mang tên Bing như trước đây nữa. Điều này diễn ra sau khi cổng thông tin MSN được Microsoft thiết kế lại gần đây.

Hiện tại, các bản cập nhật đã được phát hành với tất cả các ứng dụng trên Windows Phone có liên quan đến Bing đều chuyển sang thương hiệu MSN trừ Windows Phone 8.1 chỉ mới có sự thay đổi với Bing Finance (chuyển thành MSN Money).

Nguồn Phonearena.Bình luận

  • TTCN (0)