Trong một nghiên cứu toàn diện, dựa trên tính khối lượng công việc nhận thức của 45 lái xe hoàn thành tác vụ trong xe hơi sử dụng công nghệ giọng nói khác nhau cho thấy độ phức tạp cao và trực giác nhạy bén thấp của Siri gây ra sự mất tập trung tinh thần ở mức cao nhất cho người lái.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm Siri trên iPhone 5 chạy iOS 7, sử dụng một micro và lệnh bằng giọng nói để thực hiện các thiết lập hai chế độ hands-free và eyes-free với lái xe không thể nhìn hay tiếp xúc với điện thoại. Sự tương tác Siri được đo lường thông qua việc gửi và nhận tin nhắn văn bản, email, cập nhật Facebook hay Twitter, sửa đổi lịch hẹn. Các phép đo khác nhau ghi lại mất tập trung đã được thực hiện trong ba thí nghiệm riêng biệt trong xe hơi trên đường phố dân cư, không cần lái xe, và trong một mô phỏng lái xe.

Kết quả là Siri làm mất tập trung tinh thần cao nhất trên thang điểm các nhà nghiên cứu, và thậm chí sử dụng Siri trong một chiếc xe dẫn đến hai sự cố trong quá trình nghiên cứu mô phỏng. Siri cũng được đánh giá thấp nhất về trực giác nhạy bén, trong khi sự phức tạp là cao nhất, do sự thiếu nhất quán và thiếu linh hoạt khi yêu cầu lệnh bằng giọng nói.

Theo các nhà nghiên cứu, tương tác với Siri có thể cải thiện khi các trợ lí giọng nói là thể “hiểu” trọng âm và các đặc điểm khác của giọng nói người dùng, còn nhiều lệnh tương tác phức tạp có thể được cố định thông qua cải tiến thiết kế phần mềm.

Hiệp hội AAA khuyến khích người sử dụng giảm việc sử dụng các công nghệ giọng nói khi lái bởi vì có thể ảnh hưởng xấu đến an toàn giao thông.

Nguồn Macrumors.Bình luận

  • TTCN (0)